EU Transportraad focust op mogelijkheden fiets

11 november 2015

Op 7 en 8 oktober ontmoetten de Europese verkeersministers elkaar in Luxemburg tijdens de Transportraad. Op hun agenda stond het Witboek Transport en werd specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden van de fiets.

fiets in Amsterdam

Deze Transportraad kende onder meer een oriënterend debat over de tussentijdse evaluatie van het Witboek Transport, met als doel om suggesties te doen het bijsturen van de doelen en acties uit 2011.

Focus op fiets
CONEBI, koepelorganisatie fietsindustrie, was daarbij uitgenodigd om de Transportraad toe te lichten hoe de fiets kan bijdragen aan multimodale mobiliteit, maar ook aan volksgezondheid, duurzaamheid en -last but not least- ‘green jobs’.

Daarvoor kreeg CONEBI ruimte direct naast de vergaderzaal. Een historisch moment, want niet eerder werd de fiets zo prominent onder de aandacht van deze bewindspersonen gebracht. Daar was uiteraard ook voorzitter René Takens aanwezig om hen te informeren.

In de Transportraad zelf zijn diverse presentaties gegeven over het belang en werd het potentieel van de (elektrische) fiets als volwaardige vervoersmodaliteit erkend, vooral in stedelijke regio’s. De fiets kan worden beschouwd als een schone, veilige, gezonde en duurzame manier om steden bereikbaar te houden.

Nederlandse inzet
In de zogenoemde 'annotatie' die u hiernaast kunt downloaden, leest u meer over het programma en de inzet van onze minister Schultz van Haegen van IenM daarbij. Nederland kreeg inderdaad ruime gelegenheid zich te presenteren als fietsland en heeft aangeboden zijn expertise ten aanzien van de fiets als volwaardig alternatief transportmiddel als onderdeel van een (smart) mobility mix te delen.

Declaration of Luxembourg
De aanwezige ministers en staatssecretarissen schaarden zich achter de verklaring van het Luxemburgs voorzitterschap over de bevordering van de fiets als vervoersmiddel. In de ‘Declaration of Luxembourg’ (hiernaast als download) roept onder meer de Europese Commissie op om fietsen als transportmodus te erkennen en om fietsen meer onderdeel te maken van de bestaande en nieuw te ontwikkelen strategie.

Op niveau van de lidstaten vraagt de verklaring om een centraal informatieloket te ontwikkelen waar regionale overheden fietsgerelateerde 'best practices' kunnen delen. Daarnaast wordt ook de oprichting van een 'focal point' binnen de Commissie aanbevolen.

Na afloop werd de tocht van de vergaderlocatie naar de dinerlocatie, door de meeste ministers, hoe kan het ook anders, per fiets afgelegd.