Rijksoverheid hoort graag uw visie op de speed pedelec

5 november 2015

Op Internetconsultatie.nl publiceert de rijksoverheid informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Recent is een consultatie opengesteld over de speed pedelec.

Rijksoverheid

De rijksoverheid nodigt het publiek met dit instrument nadrukkelijk uit om op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving te reageren, omdat dit kan bijdragen aan een beter resultaat.

Deze week is de consultatie over de in ontwikkeling zijnde regelgeving voor de speed pedelec geopend. U vindt deze hier.

 

Onze visie
Uiteraard is bij het ministerie van IenM de visie van RAI Vereniging bij regelgeving voor de speed pedelec (zoals voor kentekening en helmplicht) ruimschoots bekend. U vindt uitvoerige informatie in ons dossier Wet- en regelgeving speed pedelec.