Tweede Kamer wil controle op functioneren roetfilters

5 november 2015

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer moties aangenomen over controle op de juiste werking van roetfilters en het toekomstbestendig maken van de APK-keuringseisen.

Tweede Kamer

De Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Duco Hoogland (PvdA) dienden gezamenlijk een motie in waarmee zij de regering oproepen om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het verbieden van het verwijderen van een roetfilter of een ander milieusysteem en het adverteren hierover, en over te gaan tot invoering van een effectieve test in de APK rondom de uitstoot van schadelijke stoffen.

Roetfilters
Hun overwegingen daarvoor zijn “dat er momenteel ongeveer 100.000 auto’s zonder roetfilter of andere milieusystemen rondrijden; dat auto’s zonder roetfilters of andere milieusystemen tot 30 keer meer schadelijke stoffen uitstoten dan auto’s met roetfilter, dat particulieren met een auto met verwijderd roetfilter of ander milieusysteem bij een APK zelden tot nooit tegen de lamp lopen en dat het verwijderen van een roetfilter of ander milieusysteem uit de auto op zichzelf niet verboden is.”

APK
Hoogland stelt in zijn (eveneens aangenomen) motie vast dat de veranderingen in de automobielsector snel gaan en dat de APK hierop vooralsnog niet of nauwelijks is aangepast. Daarom roept hij op om in Europees verband in te zetten op het aanpassen van de APK-eisen aan het wagenpark van de toekomst. Over de voortgang hiervan moet de regering de Tweede Kamer voor de zomer van 2016 informeren.

Deze materie behoort tot de portefeuille van Sharon Dijksma, de net aangetreden staatssecretaris van IenM. Zij zal de Kamer dus namens het Kabinet informeren over welke stappen voor deze wens van de volksvertegenwoordiging gezet moeten worden.

Betekenisvolle actie
RAI Vereniging bepleit al geruime tijd dat het controleren op de aanwezigheid en het juiste functioneren van roetfilters een zeer betekenisvolle actie is bij het waarborgen van betere luchtkwaliteit. De autoindustrie spant zich in om auto’s van geavanceerde milieutechnologie te voorzien. Dan kan het niet zo zijn dat dit later in het autoleven weer teniet wordt gedaan.

APK-overleg
Ons pleidooi heeft resultaat gehad, want het onderwerp vond eerder al weerklank bij IenM en wordt al enige tijd besproken in het SO-APK (Stichting Overlegorgaan APK, waarin wij vertegenwoordigd zijn).

Op dit moment is het zoeken naar een geschikte methode om bij de APK vast te stellen dat een roetfilter verwijderd is; met de huidige roetmeting (en bijbehorende grenswaarden) blijken die voertuigen niet tot nauwelijks op te sporen.

Aanscherping van de eis brengt ook met zich mee dat de nauwkeurigheid van meetapparatuur groter zou moeten worden. De mogelijkheden daartoe moeten met onderzoek nog verder in kaart worden gebracht. Resultaten daaruit worden in het eerste kwartaal van 2016 verwacht.

Tot slot zijn er ook internationale ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld in het verband van de internationale ‘APK-organisatie’ CITA. Het verdient ook bij dit onderwerp de voorkeur tot een Europese oplossing te komen.