Procedure bepalen aslastverdeling wijzigt niet per 1 januari 2016

11 november 2015

Bij de individuele toelating van voertuigen in Nederland moet sinds 1 maart dit jaar ook aan de bepalingen voor aslastverdeling uit Verordening 1230/2012 voldaan worden. Er was enige onduidelijkheid over eventuele wijzigingen in de procedure, maar de RDW heeft laten weten dat er geen inhoudelijke wijzigingen komen per 1 januari 2016.

aslast

In eerdere nieuwsberichten is al veel aandacht geschonken aan dit onderwerp. Bij het onderwerp ‘massa’s en afmetingen’ (onderwerp nr. 48A) in de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ staat ook vermeld dat voldaan moet worden aan de bepalingen voor aslastverdeling uit Verordening 1230/2012.

De toepassing daarvan ging echter gepaard met veel vragen en onduidelijkheden; na de nodige afstemming met de RDW, heeft dat begin 2015 geleid tot duidelijkheid over de werkwijze; sinds 1 maart 2015 wordt het ook echt toegepast bij de toelating.

In februari heeft de RDW op basis van de tot dan toe opgedane ervaringen nog een aantal wijzigingen aangebracht, waarvan de belangrijkste was dat de fabrikant/opbouwer/aanvrager van de keuring voortaan zelf mag aangeven waar het zwaartepunt ligt van de nuttige massa (en daar dus mee rekenen in de berekening).

Onder meer bij het laatste Technische Overleg Bedrijfsvoertuigen bleek dat bij een aantal bedrijven de indruk bestond dat de RDW per 1 januari 2016 wijzigingen zou gaan aanbrengen in de procedure of eisen inzake de controle van de aslastverdeling.

RAI Vereniging heeft dat daarom nagevraagd bij de RDW. De reactie van de RDW op de voorgelegde vraag is: “De individuele eis en wijze van keuren omtrent de massa's en afmetingen (aslastbepaling) wordt inhoudelijk niet gewijzigd per 1 januari 2016. Hooguit worden teksten verduidelijkt.”

Meer informatie: Kees Pereboom