Grensoverschrijdend LZV-verkeer met België per 2017

20 november 2015

De Benelux Unie wil vanaf 2017 grensoverschrijdend verkeer met LZV / ecocombi's tussen Nederland en België mogelijk maken. RAI Vereniging is daar blij mee, want zij ziet grote voordelen bij ruimere inzet van deze voertuigen.

LZV

De Benelux Unie heeft deze week besloten dat Nederlandse en Belgische LZV’s /ecocombi's vanad 2017 op elkaars grondgebied mogen rijden. Dat heeft zij verklaard aan de Belgische Europarlementariër Philippe De Backer verklaard. Een en ander blijkt uit deze beschikking (PDF).

Hiermee laat de Benelux zien dat zij serieus is in haar ambitie om te fungeren als logistieke proeftuin voor Europa. Een succesvolle praktijkproef moet uiteindelijk resulteren in het toestaan van grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's binnen de EU.

Luxemburg niet
Op basis van de Beschikking is het maximumgewicht bepaald op de EU-norm van 60 ton en de maximale lengte op 25,25 m. De Benelux-landen en de Belgische Gewesten mogen zelf aangeven of ze aan de proef willen meedoen. Ze kunnen daar niet toe verplicht worden. Luxemburg heeft aangegeven voorlopig geen LZV’s binnen haar land te willen toestaan.

Hele EU
Nu nog staat de EU-regelgeving de inzet van ecocombi’s weliswaar toe binnen de landsgrenzen, zoals Nederland doet, maar is (nog) niet duidelijk over grensoverschrijdende inzet. Veel landen staan het daarom niet toe. Na een pilotperiode die in 2010 startte, zijn sinds begin 2013 LZV’s permanent op de Nederlandse weg toegelaten, waarmee ons land, met inmiddels zo'n 1.300 voertuigen, met afstand Europees koploper is.

Milieuvriendelijker en efficiënter
“RAI Vereniging is fervent voorstander van het inzetten van deze voertuigen, omdat het gebruik ervan minder belastend is voor het milieu en bijdraagt aan een betere benutting van de wegcapaciteit,” vertelt Remco Tekstra, secretaris Speciale Voertuigen. “Zo kunnen LZV’s tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen, wat een CO2-reductie van gemiddeld 27 procent kan opleveren en een kostenbesparing van 20 procent betekent.”

Meer informatie: Remco Tekstra