Kernsessie 'Gaat CO2 de keuze van truck en trailers bepalen?' online beschikbaar

3 december 2015

De kernsessie die Chris van Dijk tijdens de RAI Verenigingsdag verzorgde over de in ontwikkeling zijnde Europese CO2-regelgeving, is nu ook als download beschikbaar.

LZV

De Europese Unie stelt al sinds jaar en dag steeds striktere normering op voor de CO2-uitstoot van personenauto’s. Voor (zware) bedrijfswagens is dat nog niet het geval, maar de Europese Commissie neemt er inmiddels wel duidelijk een aanloop naar om dat te doen.

CO2-certificaat
Met ingang van 2018 wordt het voor OEM’s van trucks verplicht om trucks te leveren met een CO2-certificaat, voor bussen gaat dit in per 2019 en voor trailers en bodies naar verwachting in 2020-2022.

In zijn presentatie tijdens de RAI Verenigingsdag schetste Chris van Dijk, beleidsmedewerker afdeling techniek en duurzaamheid, wat dit proces bijzonder maakt, hoe het tot dusver verloopt en de manier waarop wij zijn aangesloten.

Download
Deze presentatie kunnen leden hiernaast (na inloggen) downloaden.

In de eerstvolgende vergadering van de Commissie Zware Bedrijfswagens van afdeling Auto’s in begin 2016, zal Chris ook een verkorte versie van de presentatie verzorgen.

Meer informatie: Chris van Dijk