Op weg naar geschikte helm voor speed e-bike

17 december 2015

Op initiatief van RAI Vereniging en NEN, start NEN met de ontwikkeling van een NTA voor helmen voor snelle elektrische fietsen (S-EPAC). Alle relevante stakeholders kunnen zich tot 25 januari 2016 aanmelden om mee te werken aan dit project.

Speed Pedelec

De elektrische fiets is inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Deze stelt veel mensen in staat om zich gezond en duurzaam te verplaatsen, waarbij het mogelijk is om de fietsinspanning waar gewenst te ondersteunen.

De relatief nieuwe speed e-bike (ook aangeduid als S-EPAC of speed pedelec) doet daar met de ondersteuning voor snelheden tot 45 km/h nog een schepje bovenop. Dat maakt deze fiets bijvoorbeeld zeer interessant voor forenzen. Voor veilig gebruik van zulke fietsen is adequate hoofdbescherming noodzakelijk.

Helm verplicht
Een S-EPAC wordt door gebruikers in eerste instantie gezien als een fiets. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit voertuig, door een wettelijke wijziging, gekeurd als een bromfiets. Hierdoor wordt het verplicht om een ECE 22 helm te dragen. In vergelijking met fietshelmen die voldoen aan EN 1078 zijn de bromfiets- en motorhelmen, die voldoen aan ECE 22, relatief zwaar en bieden te weinig ventilatie voor de inspanning die een S-EPAC vereist.

Om het gebruik van de S-EPAC verder te stimuleren is een geschikte helm, die veilig is, past bij de fysieke inspanning en comfort biedt, dus onontbeerlijk. Daarom gaat NEN samen met de helmfabrikanten en andere belanghebbenden aan tafel om de eisen waaraan zo'n geschikte helm moet voldoen vast te leggen.

Certificeringsschema
Voor de consument en handhavende instanties is het belangrijk om te weten of de helmen daadwerkelijk aan de gestelde eisen in de NTA voldoen. Dat kan met een certificaat van een certificerende instelling (CI). Om te borgen dat de beoordeling op een uniforme wijze wordt uitgevoerd door verschillende CI's, ontwikkelt NEN naast de NTA eveneens een certificeringsschema.

Europese norm
Het ontbreken van een geschikte helm voor S-EPAC's is een probleem dat zich niet alleen in Nederland voordoet. NEN streeft er daarom naar om direct vanaf de start van het project samen te werken met internationale stakeholders om de eisen aan S-EPAC-helmen uiteindelijk geborgd te krijgen in een Europese norm.

Aanmelden en meer informatie
Voor aanmelding voor de projectgroep of voor meer informatie: Robby Veders, Consultant Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 136 of robby.veders@nen.nl.