Vervallen voorlopig kentekenbewijs: is dat een probleem voor bedrijven?

18 december 2015

Door de verdergaande automatisering en digitalisering neemt de RDW regelmatig processen kritisch onder de loep. Nu kijkt men ook naar het voorlopig kentekenbewijs.

Kentekenbewijs

Aangezien de afgifte van kentekenbewijzen vele malen sneller is geworden, wordt momenteel onderzocht en geïnventariseerd of het wellicht mogelijk is het VKB (Voorlopig KentekenBewijs) in zijn huidige vorm uit te faseren.

De RDW vraagt daarom, via de brancheorganisaties, aan bedrijven in hoeverre het niet meer bestaan van het VKB tot problemen zou kunnen leiden?

U wordt verzocht uw eventuele reactie voor 13 januari 2016 kenbaar te maken bij ondergetekende. 

RAI Vereniging zal de op- en aanmerkingen verzamelen en aan de RDW kenbaar maken.

Wij zullen u dan vervolgens nader informeren over bij ons binnengekomen commentaren, commentaren van andere brancheorganisaties, en de reactie en besluitvorming van de RDW.

Bij dit onderwerp vragen wij u wel om eventuelele bezwaren die voor u als bedrijf (als voertuigleverancier) gelden. Het staat u uiteraard vrij om ook te wijzen op mogelijke bezwaren voor/vanuit gebruikers, maar die zullen met name moeten worden ingebracht door TLN en EVO.

Meer informatie: Kees Pereboom