Autobrief II omgezet in fiscale wetgeving

25 januari 2016

Afgelopen vrijdagavond was het zover: staatssecretaris Wiebes heeft het wetsvoorstel voor de ‘Wet uitwerking Autobrief II’ met een begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Hiernaast kunnen leden onze samenvatting van deze wet (ook in het Engels) downloaden.

In de teksten worden voor het eerst de afbouwpercentages van de BPM genoemd

Fijnproevers vinden de volledige wettekst, de memorie van toelichting en andere bijhorende documenten op de Rijksoverheid-website.

Overgangsrecht bijtelling
Wiebes schrijft in zijn toelichtingsbrief: “Het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II is, op twee aanpassingen na, een letterlijke vertaling van de voorstellen uit Autobrief II. Ten eerste is mede op verzoek van uw Kamer de kilocorrectie van 300 kilogram voor plug-in hybride voertuigen in de motorrijtuigenbelasting, die in 2019 en 2020 van toepassing zal zijn, vervangen door een driekwarttarief. Ten tweede bevat dit wetsvoorstel een vereenvoudiging van het overgangsrecht in de bijtelling.”

Per 1 januari 2017
Het is de bedoeling dat de Wet uitwerking Autobrief II op 1 januari 2017 in werking treedt. Gelet op de tijd die nodig zal zijn om de voorstellen zowel bij de Belastingdienst als bij de autobranche te implementeren acht Wiebes afronding van de parlementaire behandeling en publicatie van de wet op 1 juli 2016 van groot belang. Daarom vraagt hij de Tweede Kamer de behandeling van dit wetsvoorstel voortvarend ter hand te nemen.

Meer informatie: Wijnand de Geus