Europese Commissie wil EU-typegoedkeuringskader hervormen

28 januari 2016

Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska (Interne Markt) presenteerde afgelopen woensdag voorstellen voor een aanzienlijke hervorming van het EU-typegoedkeuringskader. Doel is te waarborgen dat fabrikanten zich strikt houden aan alle veiligheids-, milieu- en productievoorschriften van de EU.

Eurocommissaris Bienkowska

Het huidige typegoedkeuringsstelsel is gebaseerd op wederzijds vertrouwen: een auto die in één lidstaat is goedgekeurd, wordt in de hele EU toegelaten tot de weg.

Hoewel de EU het wetgevingskader vaststelt, dragen de nationale autoriteiten (zoals de RDW) de volledige verantwoordelijkheid voor de nalevingscontrole.

In de ontwerpverordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen blijft het beginsel van wederzijdse erkenning, dat immers de kern van de gemeenschappelijke markt is, gehandhaafd, maar wordt getracht de tekortkomingen van het huidige systeem te corrigeren.

In de voorstellen wordt het testen onafhankelijker door striktere eisen te stellen aan de nationale goedkeuringsinstanties en zal meer toezicht plaatsvinden op auto's die al in het verkeer zijn gebracht. Het systeem wordt op drie belangrijke punten versterkt, schrijft de Commissie in haar (Nederlandstalige) persbericht.

Defeat devices
Ook wordt het verbod op ‘defeat devices’ aangevuld. Fabrikanten moeten toegang geven tot de softwareprotocollen en hun emissiereductiestrategieën kenbaar maken, zoals in de VS al het geval is. Deze maatregel is een aanvulling op het pakket voor emissietests onder werkelijke rijomstandigheden (RDE).

De Commissie was overigens al vóór de ontwikkelingen rond Volkswagen bezig met een herziening van het EU-typegoedkeuringskader, in aanvulling op de al bestaande inspanningen voor robuustere procedures voor het testen van emissies (WLTP-testcyclus als vervanger van NEDC-cyclus en invoering RDE).

Voor RAI Vereniging is nog onvoldoende duidelijk wat deze ontwerpverordening in de praktijk betekent; wij houden daarover op dit moment nauw contact met ACEA.

Bovenstaande krijgt dezer dagen wel veel media-aandacht, bijvoorbeeld van NOS, NRC en vooral De Volkskrant.

Verdere procedure
De ontwerpverordening wordt nu voor goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Na goedkeuring is deze direct van toepassing. De verordening zal leiden tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (de "kaderrichtlijn").