Nieuwe NEN 5509 voor gebruikershandleidingen

29 januari 2016

De nieuwe NEN 5509: Gebruikershandleidingen, een herziening van NEN 5509 uit 1998 is onlangs gepubliceerd. Het is een essentiële onderdeel van de veiligheids- en gezondsheidseisen volgens Europese productwetgeving.

Voor wie
NEN 5509 is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van gebruikershandleidingen, zoals fabrikanten, schrijvers, technisch illustratoren, ontwerpers en technici.

De norm biedt een handvat voor het opstellen van een goede handleiding, en geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers.

Overzicht aanpassingen

  • Geeft een strakkere hoofdstukindeling en illustraties waardoor het voor schrijvers makkelijker is een goede handleiding op te stellen. 
  • Ook is meer verband gelegd met machineveiligheid en de risico’s van het gebruik van machines.
  • De scope van de nieuwe norm is aangepast zodat het ook rekening houdt met nieuwe informatietechnieken, digitalisering en internet. 

Belang van NEN 5509

De gebruikershandleiding (NEN 5509) is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, die op het desbetreffende product van toepassing zijn. Deze eisen zijn juridisch bindend en moeten altijd worden toegepast (dwingende wettelijke eisen).

Daarnaast speelt de presentatie van een product, de gebruikershandleiding daaronder begrepen, een essentiële rol bij de vraag of dat product de veiligheid biedt die een gebruiker daarvan mag verwachten (productaansprakelijkheid).