EU werkt aan herziening ETG-Richtlijn

5 februari 2016

De eisen en procedures voor de Europese TypeGoedkeuring (ETG) zijn geregeld in een zogenoemde ‘KaderRichtlijn’; voor auto’s, trucks, bussen, en hun aanhangwagens is dat Richtlijn 2007/46. Ook wel aangeduid als ETG-Richtlijn. Die Richtlijn gaat herzien worden.

Europese commissie

Het gaat daarbij niet om andere of zwaardere technische eisen, maar om het wegnemen van verschillen in interpretatie en de striktheid waarmee voorschriften worden toegepast, markttoezicht, meer duidelijkheid rond recallprocedures, verdere harmonisatie en verbetering van COP-procedures, verduidelijking van de rollen en taken van de spelers in de toeleveringsketen, verduidelijking van de rollen en taken van de overheden en partijen die betrokken zijn bij de handhaving van de KaderRichtlijn, verbetering van de processen en procedures van nationale kleine serie goedkeuringen en individuele toelatingen, alsmede meerfasengoedkeuringen.

Het traject van de herziening van de 2007/46 loopt al een paar jaar. Het is onder meer onderdeel van het actieplan van de Commissie van ‘CARS 2020’, en in 2013 is een ‘Fitness Check’ gedaan. In het rapport van die Fitness Check van de ETG worden bovenstaande aandachtspunten genoemd.

Door de affaire met de sjoemelsoftware van VW is de druk op de Commissie toegenomen om met adequate maatregelen te komen voor toezichtmechanismen op een juiste en eenduidige toepassing van de typekeuringsprocedures. Er ligt nu een voorstel van de Commissie voor die herziening van de 2007/46; dat wordt een Verordening. Dat voorstel zal nu eerst besproken worden met de Raad en het Europees Parlement.

In het ‘explanatory memorandum’ van het voorstel (dat er vooralsnog alleen in het Engels is) wordt gezegd dat er nu een ‘split-level approach’ gevolgd gaat worden: de fundamentele bepalingen in de Verordening, de technische specificaties die daar bij horen in ‘delegated acts’, en administratieve bepalingen (zoals het informatie document en het CvO e.d.) in ‘implementing acts’. Echter: in het voorstel dat nu op tafel ligt, wordt v.w.b. de bijlagen nog de huidige opzet gevolgd (zoals in de 2007/46) met dus onder meer in bijlage IX het CvO.

De Commissie heeft in 2014 in een vergadering van de Motor Vehicle Working Group een toelichting gegeven op de herziening van de 2007/46. De sheets van die presentatie kunt u hiernaast downloaden. Dat geldt ook voor het voorstel (in de Engelse taal) van de Commissie; in twee delen: het explanatory memorandum en de artikelen, en de annexes.

Meer informatie: Kees Pereboom