Lobbysucces rond EU-Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

11 februari 2016

De ontwikkelingen rond de Europese ‘Richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-Richtlijn)’ volgen wij op de voet. Ter vervanging van deze richtlijn uit 1989, werkt de EU aan een nieuwe Verordening voor PBM. Recent is in onze PBM-lobby een kleine, maar mogelijk betekenisvolle, winst geboekt.

motorjack

De Verordening heeft betrekking op álle persoonlijke beschermingsmiddelen, in het Engels Personal Protective Equipement (PPE), waarvan motorkleding een onderdeel is.

De eisen die deze stelt, worden verder uitgewerkt in bijbehorende CE-Normen die op termijn terug te vinden zullen zijn op labels in de kleding.

En een belangrijk verschil is ook dat de Verordening straks direct rechtsgeldig is en niet meer nationaal geïmplementeerd hoeft te worden, zoals dat noodzakelijk is bij Europese richtlijnen.

Recent is in onze PBM-lobby een kleine, maar mogelijk betekenisvolle, winst geboekt.

ACEM heeft namelijk een voorstel voor tekstwijziging op de concept-Verordening ingediend, dat eind januari is overgenomen door het Europees Parlement. Met het schrappen van de passage “PPE must provide adequate protection against all risks encountered”, en het ter vervanging (in annex II, part 1) invoegen van de nieuwe formulering: “PPE must provide adequate protection against the risks against which it is intended to protect”, kan voor de industrie een belangrijk punt zijn veilig gesteld.

Voor de industrie maakt het immers wezenlijk verschil of motorkleding alleen moet beschermen tegen impact óf ook tegen doorslijten (‘abrasion’). De PPE Working group van het Europees Parlement zal zich over deze tekstinterpretatie op 27 april uitspreken.

CE-normering
Als gezegd bepaalt CE-normering hoe de eisen uit de EU-verordening voor de praktijk worden uitgewerkt. De precieze inhoud van die toekomstige CE-normen is nu nog ongewis; in de toekomst zou normering van toepassing kunnen zijn op de gehele motorkleding.

In de huidige situatie zijn onder de PBM-Richtlijn o.a. de volgende relevante normen als Europees geharmoniseerde norm aangewezen:

EN 511:2006 - Beschermende handschoenen tegen koude
EN 1078:2012+A1:2012: Helmen voor fietsers
EN 1621-1:2012: Beschermende kleding tegen mechanische belastingen voor motorrijders — Deel 1: Bescherming voor de gewrichten van ledematen van de motorrijder tegen schokken
EN 1621-2:2014: Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders — Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders
EN 1938:2010: Oogbescherming — Beschermende brillen voor gebruikers van motor- en bromfietsen
EN 13594:2015: Beschermende handschoenen voor beroepsmatige motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden
EN 13595-1:2002: Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 1: Algemene eisen
EN 13595-2:2002: Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 2: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen schuren
EN 13595-3:2002: Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 3: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de barststerkte
EN 13595-4:2002: Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 4: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen snijden bij het vallen
EN 13634:2010: Beschermschoeisel voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden
EN 14021:2003: Beschermkappen tegen stenen voor motorcrossen geschikt voor bescherming van rijders tegen stenen en puin

Dossier PBM
Voor onze branche is dit een belangrijk onderwerp, waarvoor u uiteraard een dossier op onze website vindt.