Wijzigingen in wijze van keuren individueel

15 februari 2016

Bij de individuele toelating van voertuigen (en bij nationale kleine seriegoedkeuringen) hanteert de RDW de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’. Daarin wordt per 1 juli 2016 een aantal wijzigingen aangebracht.

RDW logo

Tot aan 1 juli 2014 was er per voertuigcategorie de ‘wijze van keuren individueel’. Met de toepassing van de GSR per 1 juli 2014 is er één set gekomen voor alle voertuigcategorieën met als titel ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’.

De eisen staan per onderwerp gegroepeerd in een aantal hoofdstukken (1 t/m 70). Deze worden één keer per jaar, meestal per 1 juli, bijgewerkt. Dat wil zeggen: in een groot aantal hoofdstukken worden verduidelijkingen aangebracht, of de scope uitgebreid, of een nieuwe bepaling of eis toegevoegd. Voor de wijzigingen per 1 juli 2016 worden er aanpassingen gedaan in zo’n 20 hoofdstukken.

De RDW heeft ons de concepten toegestuurd, samen met een toelichting (korte omschrijving van de wijziging per hoofdstuk).

Downloads
Die Toelichting kunt u hiernaast kunt downloaden. Daaronder vindt u documenten met de voor getrokken materieel en opbouwen meest relevante onderwerpen waarin wijzigingen worden aangebracht (algemeen, bescherming achterzijde, installatie van verlichting, zijdelingse bescherming van vrachtwagens, massa’s en afmetingen). Deze wijzigingen zijn in blauw aangegeven.

Uw input
Indien de concepten aanleiding zijn voor vragen of opmerkingen, wordt u verzocht deze uiterlijk 15 maart kenbaar te maken bij ondergetekende. Als er onderwerpen zijn (in de toelichting) die niet bijgevoegd zijn maar wel uw belangstelling hebben (en die u dus alsnog wilt ontvangen), kunt u dat ook kenbaar maken.

Meer informatie: Kees Pereboom