Grontmij doet onderzoek onder berijders speed pedelecs

18 februari 2016

De speed pedelec wordt steeds populairder. Minister Schultz van IenM besloot in mei vorig jaar dat deze vanaf 2017 officieel de status van bromfiets krijgt. Deze beslissing heeft grote gevolgen voor gebruikers; Grontmij onderzocht wat dit voor berijders van speed pedelecs betekent.

speed pedelec

Als de speed pedelec de status bromfiets krijgt, betekent dit dat de gebruiker binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet gaan rijden en een brommerhelm dient te dragen. Deze statuswijziging kan aanschaf en gebruik van de speed pedelec ontmoedigen.

RAI Vereniging werkt overigens inmiddels met NEN samen aan een norm voor een geschikte helm.

Kansrijk vervoermiddel
Vanwege de snelheid maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Maar die hogere snelheid zorgt er ook voor dat de speed pedelec op langere afstanden kan concurreren met de auto en OV. Het voertuig is daarmee een kansrijk, milieuvriendelijk en gezond alternatief en het vergroot de bereikbaarheid.

Berijders
Om een idee te krijgen bij de gebruikers, hun motieven en hun gedrag voerden Martijn van de Lindeloof, expert Mobiliteit & Gedrag bij Grontmij en onderzoeker Ruben de Bruijne een onderzoek uit. De onderzoekers hebben de gebruikers van de speed pedelec nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek. Zij enquêteerden een grote groep en volgden van een deel van de groep het dagelijkse reis- en rijgedrag met behulp van GPS.

Interessante bevindingen:

  • Speed pedelec-gebruikers zitten cognitief, door hun leeftijdsprofiel en door hun beweegredenen in de meest veilige doelgroep van alle verkeersdeelnemers.
  • Speed pedelec-gebruikers mijden nu al de bebouwde kom. Door wachten bij onder andere kruisingen en verkeerslichten is de gemiddelde snelheid van de speed pedelec binnen de bebouwde kom zo laag dat deze nauwelijks meerwaarde heeft boven een normale e-bike.
  • De maximale snelheid van 45 km/u wordt vrijwel nooit gereden (gemiddeld 35 km/u en binnen de bebouwde kom is de snelheid nog lager). 
  • Tweederde van de gebruikers reisden tot zij een speed pedelec kochten, met de auto naar hun werk. Daarmee kan de speed pedelec structureel bijdragen aan het terugdringen van autogebruik en files. 
  • Gebruikers vinden de nieuwe regelgeving veel te ver gaan, maar zijn best bereid tot concessies (bijvoorbeeld een verplichte fietshelm in plaats van een brommerhelm).

Aanbevelingen
De bevindingen laten zien dat de juridische ingrepen geen recht doen aan motieven, routekeuze en rijgedrag van de huidige speed pedelec-gebruikers. Grontmij concludeert dat de speed pedelec-gebruiker meer verdient dan op één hoop geveegd te worden met bromfietsers en beveelt onder andere aan om speed pedelecs binnen de bebouwde kom op het fietspad toe te blijven staan en om de brommerhelmplicht te schrappen en te vervangen door een fietshelmplicht.

Het behouden van de speed pedelec op het fietspad is niet zonder risico’s. De herkenbaarheid van speed pedelecs en hun snelheid door andere weggebruikers is nog beperkt. Investeren in extra bewustwording en monitoring is gewenst om te zorgen dat speed pedelec-gebruikers tijdig worden waargenomen door ander verkeer.

Download
Leden kunnen het volledige rapport en de bijbehorende paper hiernaast inzien.

Zie ook ons dossier Wet- en regelgeving speed pedelec.