Landbouwvoertuigen en mobiele machines krijgen een eigen kenteken vanaf 1 januari 2017

4 maart 2016

Er wordt al lang over gesproken, maar inmiddels is besloten dat landbouwvoertuigen en mobiele machines een eigen kenteken krijgen.

trekker met wettelijke breedte borden

De doelgroep wordt aangeduid als LRV’s’ (Langzaam Rijdende Voertuigen), en het gaat dan over LRV’s die op de openbare weg komen.

Het project ‘kentekening LRV’s’ wordt uitgevoerd door de RDW. Het is een groot project, waarvan de voorbereiding al enige tijd loopt. De fase van concrete invulling is pas onlangs van start gegaan; er is een externe adviescommissie ingesteld door de RDW met betrokken brancheorganisaties, waaraan ook RAI Vereniging deelneemt.

De grote lijnen van het project zijn als volgt:
LRV’s (die op de openbare weg komen) kunnen na 1-1-2017 worden toegelaten/ gekentekend worden als:
-landbouw- en bosbouwtractor (LBT’s),
-mobiele machines (MM’s)
(concept-definitie: mobiele machine: een motorvoertuig dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor werkzaamheden, niet bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg; in ieder geval wordt als een mobiele machine aangemerkt een voertuig dat blijkens het kentekenregister een mobiele machine is)

Voor het bestaande park LRV’s (LBT’s en MMBS’en) die op de openbare weg komen is er een conversie; ze krijgen van de RDW een kenteken in de periode 1 februari 2017 – 19 mei 2018.

Voor de kentekening van nieuwe LBT’s en MM’s na 1-1-2017 gelden in principe dezelfde procedures als nu voor trucks (en personenauto’s en aanhangwagens):
- Voertuig wordt individueel toegelaten bij RDW keuringstation, of
- Fabrikant / importeur vraagt kenteken aan bij de RDW op basis van Bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI). Daarvoor is erkenning Regeling Bedrijfsvooraad nodig.

Voor de inschrijving is het nodig dat de fabrikant/importeur eerst de gegevens van het CvO in elektronische vorm (in het zogenoemde IVI-format) bij de RDW heeft ingediend. Hiervoor gelden regels en voorwaarden, en er moet eerst een acceptatietraject met de RDW worden doorlopen.
(kanttekening: het hoe en wat van typegoedkeuring en CvO bij MM’s is nog niet helemaal duidelijk).

Tenaamstelling vindt plaats
- op het ‘postkantoor’ (kentekenloket), of
- bij een bedrijf met een erkenning ‘Tenaamstelling Voertuigbedrijf’ (doorgaans een ‘dealer’, maar het kan ook de fabrikant/importeur zijn).

Voor bedrijven die dergelijke erkenningen en bevoegdheden al hebben m.b.t. trucks / personenauto’s / aanhangwagens, geldt dat die erkenningen en bevoegdheden in principe simpel uitgebreid kunnen worden naar de categorieën LBT’s en MM’s.

Meer informatie: Kees Pereboom