Kamerbehandeling Wet uitwerking Autobrief II

1 april 2016

Op 30 maart behandelde de Tweede kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes voor de uitwerking van Autobrief 2. Daarin geen echt grote verrassingen.

autobelasting

In kort bestek kunnen we concluderen dat Wiebes weinig ruimte liet in zijn beantwoording voor aanpassingen in zijn Wet uitwerking Autobrief II. Geen andere tarieven, geen andere grenswaardes, geen eerdere of latere ingangsdata van maatregelen. En een ding staat voor Wiebes als een paal boven water: de BPM moet worden afgeschaft.

De bewindsman gaf wel ruimte op onderwerpen als evaluatiemomenten (meer en vroeger) en een door kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bepleitte ‘noodremprocedure’. De noodrem zou het moeten mogelijk maken om snel in te grijpen mocht een fiscale maatregel een ongewenst en onverwacht groot budgettair (=marktverstorings)effect krijgen. Wiebes maakte ook duidelijk dat de komst van de nieuwe testsystematiek (WLTP) een wetswijziging noodzakelijk maakt.

PvdA en VVD steunen de plannen voluit. Of Wiebes ook een meerderheid in de Eerste Kamer krijgt is nog onzeker. De tweede termijn in de Kamerbehandeling (komende dinsdag) moet daarin meer duidelijkheid brengen.

Download
In de download hiernaast, lezen leden in detail welke vragen door welke fractie zijn gesteld.

Meer informatie: Cees Boutens