Sanctie binnen ORB brengt niet langer versneld inschrijven in gevaar

7 april 2016

RAI Vereniging heeft bereikt dat in het sanctiebeleid van de erkenningen er nu een ontkoppeling is van de Erkenning Bedrijfsvoorraad en de Bevoegdheid Versnelde Inschrijving. Daarmee heeft een sanctie (tijdelijke intrekking) bij de Erkenning Bedrijfsvoorraad niet meer tot gevolg dat ook de Bevoegdheid Versnelde Inschrijving tijdelijk wordt ingetrokken. Dat lezen we in de Toezichtsbeleidsbrief van de RDW voor 2016.

Kentekenbewijs

Vorig jaar werd een importeur geconfronteerd met het tijdelijk intrekken van de bevoegdheid om versneld kentekens te kunnen aanvragen (tegenwoordig geheten: Bevoegdheid Versnelde Inschrijving: Bevoegdheid VI).

Kleine fout, grote consequenties
Reden was een relatief kleine overtreding begaan binnen de activiteit die in het spraakgebruik heet ORB: Online Registratie Bedrijfsvoorraad. Dit gebeurt op basis van de Erkenning Bedrijfsvoorraad.

Omdat bevoegdheden (zoals VI) nu nog gebaseerd zijn op c.q. gekoppeld zijn aan de Erkenning Bedrijfsvoorraad, betekent dat in de praktijk dat een tijdelijke intrekking van de Erkenning Bedrijfsvoorraad (voor overtredingen begaan m.b.t. ORB) ook een tijdelijke intrekking van de Bevoegdheid VI tot gevolg heeft. De consequenties daarvan zijn voor een importeur enorm en staan in geen verhouding tot de begane overtreding binnen ORB.

Aangekaart
Dat was voor RAI Vereniging aanleiding om zich sterk te maken voor een ontkoppeling van Bevoegdheid VI en Erkenning Bedrijfsvoorraad. Dit hebben wij aangekaart bij zowel de RDW als de wetgever (Ministerie IenM). Wij hebben hen met nadruk gewezen op de disproportionele effecten van de opgelegde sanctie in relatie tot de begane overtreding.

RDW en IenM hadden alle begrip voor onze argumenten en hebben besloten de wetgeving die hier aan ten grondslag ligt te gaan wijzigen. Dit is echter een langdurig traject; RAI vereniging heeft daarom tevens bepleit het nieuwe beleid al in de praktijk toe te passen, en dit te formaliseren.

Losgekoppeld
Ook dat pleidooi vond gehoor: in zijn Toezichtsbeleidsbrief 2016 (toezicht op de erkenningen en bevoegdheden) meldt de RDW dat de bevoegdheid Versnelde Inschrijving in het toezicht is losgekoppeld van de Erkenning Bedrijfsvoorraad. Concreet lezen we dat in de Aanbiedingsbrief en daarbij behorende bijlage.

In de Aanbiedingsbrief staat onder het kopje Versnelde Inschrijving: “Er zijn andere sanctiegevolgen (zonder afzonderlijk onderzoek van het voertuig) bij een intrekking voor bepaalde en onbepaalde tijd van de erkenning bedrijfsvoorraad.”

In de bijlage wordt dit nader toegelicht met de tekst “Door de wijziging wordt bij een intrekking van de erkenning bedrijfsvoorraad de bevoegdheid versneld inschrijven (zonder afzonderlijk onderzoek aan het voertuig) niet ingetrokken. Hiermee is de bevoegdheid Versnelde Inschrijving in het toezicht losgekoppeld van de Erkenning Bedrijfsvoorraad.”

Meer informatie: Kees Pereboom