Minister Kamp: motie Vos onrealistisch

21 april 2016

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven wat het Kabinet wil en kan doen aan de oproep in de motie van Jan Vos (PvdA). Zijn conclusie is dat de oproep niet realistisch is.

Henk Kamp minister EZ

Wel zegt hij toe dat het kabinet zich blijft inzetten om de introductie van elektrisch rijden te blijven bevorderen, zoals ook is vastgelegd in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020. Eerder had Olaf de Bruijn al gewezen op het niet realistisch karakter van de voorstellen van Jan Vos.

In de brief van Kamp wordt de voorgenomen inzet van Nederland voor het komende Europese overleg over CO2-normen duidelijk gemaakt. Nederland zet in op 70 gram CO2 in 2025 en 35 gram CO2 in 2030.

Verder stelt minister Kamp letterlijk:

".. in het Energieakkoord (is) de ambitie overeengekomen dat in 2035 alle nieuw verkochte auto’s in staat zijn emissieloos te rijden. Het streven zoals vastgelegd in de motie betekent dat de ambitie uit het Energieakkoord 10 jaar naar voren zou worden gehaald en bovendien fors wordt aangescherpt. De ambitie zou dan immers geen betrekking meer hebben op alle typen elektrische voertuigen die emissieloos kunnen rijden (inclusief die met een verbrandingsmotor) maar alleen op volledig elektrische voertuigen en waterstofauto’s. Het Energieakkoord is in samenwerking met vele maatschappelijke partijen, waaronder milieuorganisaties, tot stand gekomen. Het kabinet hecht eraan dat alle partijen de afspraken uit het Energieakkoord nakomen. Het is van belang dat de overheid zich daarbij opstelt als een betrouwbare partner. Het zou onzekerheid creëren voor de ontwikkelingen op het terrein van elektrisch vervoer als de afspraken eenzijdig worden gewijzigd."

Meer informatie: Cees Boutens