Nieuwe blauwdruk voor de Europese wet- en regelgeving gepubliceerd

21 april 2016

De nieuwe ‘Blue Guide 2016’ is een leidraad voor de implementatie van Europese productregelgeving, zoals de MachineRichtlijn, de EMC-Richtlijn en de nieuwe PBM-Verordening. Het document is relevant voor iedereen die wil weten hoe Europese productregelgeving in elkaar zit en/of tot stand komt en/of nationaal geïmplementeerd moet worden.

CE-markering
Ook de voorwaarden voor het mogen aanbrengen van een CE-markering worden nader toegelicht, alsmede de voorwaarden waaronder lidstaten de CE-markering onderling moeten accepteren.

De ‘Blue Guide’ is een van de belangrijkste referentiedocumenten waarin helder wordt uitgelegd hoe de uitvoering van de Europese wetgeving werkt op basis van het in 1985 Europees geïntroduceerde ‘nieuwe aanpak’ wetgevingskader, dat werkt met essentiële eisen en bijbehorende normen voor productgroepen. Deze nieuwe versie van de ‘Blue Guide 2016’ bouwt voort op de eerdere editie uit 2000.

Nieuwe hoofdstukken
De hoofdstukken over standaardisering en marktsurveillance zijn in de nieuwe versie volledig herzien. Daarbij is nu rekening gehouden met de door het Verdrag van Lissabon (van kracht sinds 1 december 2009) aangebrachte wijzigingen met betrekking tot de juridische verwijzingen en terminologie voor EU-gerelateerde documenten, procedures, enz. Maar er zijn ook nieuwe hoofdstukken toegevoegd, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 de verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers in de distributieketen en wordt in hoofdstuk 6 de accreditatie nader uitgelegd. Daarbij wordt uitgelegd wat accreditatie is en waarom Europa in sommige situaties voor een accreditatiesysteem heeft gekozen.

De Engelse versie van de gids kunt hiernaast downloaden. Op de website van de EU vindt u vertalingen in diverse andere talen, waaronder Nederlands.

Meer informatie: Dossier CE-markering


Downloads