Informatiedocument RDW kentekening LRV's

20 mei 2016

De RDW heeft een handig document beschikbaar gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van het project kentekening Langzaam Rijdende Voertuigen (LRV’s) overzichtelijk behandeld worden.

RDW logo

De afgelopen tijd hebben we u in de nieuwsbrief al een aantal malen geïnformeerd over het project ‘kentekening LRV’s’.

Wij schetsten u al een beeld van de grote lijnen van het project, en in zijn wij ingegaan op o.a. de categorieën voertuigen die onder de kentekenplicht vallen en de toelatingseisen. Onder meer ook meeneemheftrucks gaan onder de kentekenplicht vallen.

In komende nieuwsbrieven zullen we onder meer nog de zogenoemde ‘conversie’ (het proces van het van een kenteken voorzien van het bestaande park LRV’s) en de bij de toelating behorende ‘wijze van keuren’ belichten.

De vele deelaspecten van het project (categorieën, uitzonderingen, ingangsdata, vormen van toelating, eisen, conversie, erkenningen e.d.) maken het lastig zicht te houden op ‘wie, wat, hoe en wanneer’.

Het door de RDW opgestelde informatiedocument voor voorlichtingsdoeleinden kan dan behulpzaam zijn. Het geeft een goed overzicht van de hoofdpunten van het project. U kunt dat hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom