CONEBI ondersteunt ontwikkelen helmnorm voor snelle e-bike

2 juni 2016

RAI Vereniging ontwikkelt met het Nederlands normalisatie Instituut (NEN) een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor helmen voor snelle e-bikes. CONEBI herkent de internationale waarde daarvan en heeft toegezegd dit initiatief financieel te ondersteunen.

CONEBI logo

Onlangs heeft RAI Vereniging aan de Europese organisatie van de fietsindustrie CONEBI een presentatie gegeven over dit initiatief

Europese belang
CONEBI herkent dat het ontbreken van normering voor een geschikte helm voor snelle e-bikes (S-EPAC’s) een probleem is dat zich zeker niet alleen in Nederland voordoet.

Het voortvarend ontwikkelen daarvan is een belang van de hele Europese fietsindustrie. Dat is voor CONEBI reden om een substantiële financiële bijdrage toe te zeggen aan de kosten van dit traject.

In de EU Transportraad van november 2015 werd vastgelegd dat de fiets als volwaardige vervoersmodaliteit moet worden erkend en, vooral in stedelijke regio’s, een prominentere rol moet krijgen. De fiets is immers een schone, veilige, gezonde en duurzame manier om steden bereikbaar te houden.

Het is belangrijk om die goede uitgangspositie die elektrische fietsen (en zeker ook speed e-bikes in forensenverkeer) daarbij hebben te waarborgen; een helmplicht en het ontbreken van goede normering voor een geschikte fietshelm mag daaraan niet in de weg staan.