RDW gaat erkenningsregelingen herzien

30 juni 2016

Naar aanleiding van verzoeken en kritische signalen vanuit de branche gaat de RDW de erkenningsregelingen evalueren en verbetervoorstellen opstellen.

RDW Erkend

De RDW kent meerdere erkenningsregelingen en bevoegdheden voor de branche.

Erkenningsregelingen vanuit de divisie Registratie & Informatie (‘Veendam’) zoals de Erkenning Bedrijfsvoorraad en de daarbij horende bevoegdheden Versnelde Inschrijving, ORAD, OREH, Tenaamstelling Voertuigbedrijf. En erkenningsregelingen vanuit de divisie Voertuigtechniek (‘Zoetermeer’), zoals de erkenning APK en de erkenning Tachograaf(-inbouw). Tot slot de Erkenning Kentekenplaatfabrikanten.

Bij de erkenningen en bevoegdheden hoort een toezicht- en sanctiebeleid, dat jaarlijks gepubliceerd wordt in de Toezichtsbeleidsbrief.

Kritiek
De laatste jaren is er meer en meer kritiek vanuit bedrijven op toezicht- en sanctiebeleid, en de structuur van het stelsel als zodanig (met name de Erkenning Bedrijfsvoorraad en bijbehorende bevoegdheden).

Diverse branchepartijen hebben de RDW laten weten dat dit stelsel beter kan en beter moet. De aard van de verzoeken loopt uiteen van wijziging in wet- en regelgeving tot wijziging van beleid ten aanzien van het uitgeoefende toezicht.

Zo heeft RAI Vereniging steeds veel kritiek gehad op de situatie dat een tijdelijke intrekking van de Erkenning Bedrijfsvoorraad ook een tijdelijke intrekking van de bevoegdheid Versnelde Inschrijving betekent (dit is inmiddels op basis van onze kritiek aangepast).

Die kritiek vanuit de branche vindt waarschijnlijk mede een oorzaak in de omstandigheid dat het stelsel van erkenningsregelingen en bevoegdheden niet van recente datum is.

MERK
De door de branche aangegeven knelpunten waren al onderwerp van gesprek in overleggen met de RDW. De RDW is ook doordrongen van de noodzaak tot verbeteringen in dit stelsel en is daartoe het project Modernisering ERKenningen en toezicht (MERK) gestart. Het betreft alle erkenningsregelingen van de RDW.

De RDW komt op korte termijn ook met een nieuwsbrief over MERK. 

Knelpunten
De RDW laat een onafhankelijke externe partij een onderzoek uitvoeren naar de knelpunten, verbeteringen en vernieuwingen die branchepartijen onderkennen binnen de huidige wet- en regelgeving en uitgeoefend toezicht. Maar ook intern RDW wordt dit in kaart gebracht.

Doel is om te komen tot een totaaloverzicht van ontwikkelingen en verbetervoorstellen ten opzichte van de huidige situatie en verbetervoorstellen rekening houdend met de voorziene ontwikkelingen. Uit gesprekken met relevante betrokkenen wordt een rapport met de uitkomsten van het onderzoek (verbetervoorstellen en reacties daarop) gemaakt.

Uw inbreng
Leden van RAI Vereniging kunnen hun wensen en ideeën omtrent aanpassingen in de erkenningsregelingen kenbaar bij ondergetekende.

Meer informatie: Kees Pereboom