Plan speed-pedelecs ongeschonden door Tweede Kamer

8 juli 2016

Vorige week schreven wij dat het plan van minister Melanie Schultz van IenM voor omkentekening van de speed-pedelec vertraging zou kunnen oplopen door een motie van haar eigen VVD. Dat is gelukkig niet gebeurd.

Tweede Kamer

In het eerste overleg in de Kamer over dit onderwerp (zie ons nieuwsbericht van vorige week) dreigde vertraging te ontstaan in het streven van minister Schultz om nu alles te regelen zodat de speed-pedelec vanaf 1 januari 2017 als bromfiets door het leven kan gaan.

De VVD was van plan om in het gisteren in de Tweede Kamer gehouden vervolgoverleg over verkeersveiligheid een motie in te dienen waarin gevraagd werd om nader onderzoek alvorens de speed-pedelec naar de rijbaan te kunnen sturen. Bij het aannemen van zo'n motie had vertraging van een jaar kunnen optreden.

Geen motie
RAI Vereniging heeft bij Barbara Visser van de VVD nadrukkelijk en bij herhaling aangegeven, dat haar insteek haaks staat op de belangen en wensen van onze leden. Het lijkt er zeer sterk op dat ons pleidooi vruchtbaar is geweest want uiteindelijk is de motie er niet gekomen.

Kamerbrief
De minister stuurde een aanvullende brief aan de Tweede Kamer, waarmee 'de kou uit de lucht was'.

Zij schrijft:

Zoals toegezegd tijdens VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid van 5 juli 2016 stuur ik u hierbij de reactie op de vraag van het lid Visser (VVD) over nader onderzoek naar de consequenties van het omkentekenen van huidige speed-pedelecs met betrekking tot de plaats op de weg en de doorstroming.

Na 1 januari 2017 zal ik starten met onderzoek naar de gedragseffecten van de speed-pedelec gekentekend als bromfiets. Vanaf dat moment worden speed-pedelecs omgekentekend en nieuwe speed-pedelecs als bromfiets gekentekend. Het onderzoek zal zich met name richten op het rijgedrag van de speed-pedelec op de rijbaan om vervolgens uitspraken te kunnen doen over de veiligheid van de speed-pedelec rijder en andere weggebruikers, het schrikeffect bij automobilisten en het effect op de doorstroming op de rijbaan. Als de evaluatie tot nieuwe inzichten leidt zal opnieuw gekeken worden naar de gedragsregels voor speed-pedelecs.

SWOV onderzoekt momenteel het rijgedrag van de speed-pedelec die tot 1 januari 2017 nog als snorfiets gekentekend is. Ik zal SWOV vragen dit onderzoek uit te breiden naar de speed-pedelec gekentekend als bromfiets.

Vóór Prinsjesdag 2017 zal ik uw kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Mogelijk loopt het onderzoek langer door. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen heb ik een voldoende grote populatie van speed-pedelecs gekentekend als bromfiets nodig. Speed-pedelec eigenaren dienen uiterlijk eind juni 2017 de kentekenplaat om te wisselen. Uiteraard informeer ik uw kamer als de termijn uitgesteld moet worden tot uiterlijk december 2017.

Informatiebijeenkomst voor leden
Op 23 augustus organiseert de RDW bij RAI Vereniging een bijeenkomst "RDW-voorlichtingsbijeenkomst conversie speed-pedelec". Leden krijgen daarvoor nog per mail een uitnodiging. Noteert u deze datum alvast?!

Meer informatie: Sacha Boedijn