Van NEDC naar WLTP en de Nederlandse autofiscaliteit

8 juli 2016

De EU werkt hard aan de introductie van nieuwe emissietesten voor personenauto’s. Per september 2017 wordt de emissiemeting volgens WLTP verplicht voor nieuwe typegoedkeuringen en per september 2018, zoals het er nu naar uitziet, voor alle typegoedkeuringen.

uitlaat

RAI Vereniging heeft vorige week met het Ministerie van Financiën gesproken over wat de overgang van NEDC naar WLTP betekent voor onze op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen.

De nieuwe WLTP CO2-waarden wijken immers af van de huidige NEDC CO2-waarden, wat een complicerende factor is bij het omzetten van die belastingen. Invoering van WLTP heeft daarvoor dus rechtstreeks gevolgen.

 

Bijtelling
Voor de fiscale bijtelling van de auto van de zaak vallen de gevolgen mee, aangezien vanaf 1-1-2017 alle auto’s onder de 22 of 4 procent bijtelling vallen. De uitstooteis van 0 gram CO2 om in aanmerking te komen voor 4 procent is zowel bij NEDC- als bij WLTP-testen gelijk (0=0). Alle andere auto’s (> 0 gram) betalen 22 procent en daarvoor heeft de omzetting van NEDC naar WLTP dus vrijwel geen effect (alleen de CO2-waarde en dus de consumentenprijs en kan gering verschillen).

BPM
Voor de BPM zijn er wél gevolgen. Deze is immers gebaseerd op de NEDC CO2-waardes en die zullen op een gegeven moment moeten worden omgezet naar WLTP-waardes.

In de Public Affairs-commissie van afdeling Auto’s hebben wij deze problematiek uitvoerig besproken en een methodiek bedacht die voor zowel de Belastingdienst als de automotive branche werkbaar zou kunnen zijn. Deze werd door Financiën in het gesprek met grote interesse ontvangen.

Gesprek
Samenvattend kunnen we vaststellen dat het eerste gesprek met het ministerie vruchtbaar was; voor augustus staat een tweede gesprek op de rol. Afgesproken is ook dat Financiën contact zal zoeken met IenM over de brandstofetiketten (‘energielabels’), want ook deze zullen aangepast moeten worden.

Meer informatie: Wout Benning