Kilometerheffing

1 september 2016

Opnieuw, volop in de media: kilometerheffing. Aanleiding waren publicaties vandaag in het AD en De Telegraaf en het bericht dat de EU het wenselijk vindt als lidstaten een systeem van kilometerbeprijzing ontwikkelen.

Snelweg

Wij noemen het doorgaans betalen naar gebruik of kilometerbeprijzing, anderen gebruiken kilometerheffing of rekeningrijden.

Billijk en effectief
Wat ons betreft allemaal aanduidingen voor hetzelfde: het meest billijke en effectieve systeem om tegelijkertijd op een faire manier autogebruik te belasten én de dreigende congestie op de wegen tegen te gaan.

Interview
De afgelopen tijd heeft onze voorzitter Steven van Eijck daar meermaals aandacht voor gevraagd. Vanochtend kon hij zijn pleidooi herhalen, op BNR Nieuwsradio.

Meer informatie: Cees Boutens