Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV per 1 oktober 2016 aangepast

2 september 2016

De eisen die aan LZV-voertuigen worden gesteld, staan in de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’. Die Beleidsregel wordt per 1 oktober 2016 aangepast; de wijziging is gepubliceerd in Staatscourant 38299.

LZV

Het gaat volgens de toelichting om “een juridische actualisatie zonder inhoudelijke gevolgen voor de wijze van keuren op geschiktheid als LZV-voertuig. Die actualisatie is nodig in verband met de veranderde regelgeving.”

 

Wat die veranderde regelgeving dan is, wordt niet nader toegelicht. Waarschijnlijk betreft het de GSR (Global Safety Regulation): het bij de toelating gaan hanteren van ECE-Reglementen in plaats van Richtlijnen en Verordeningen.

Op een aantal plaatsen -in ieder geval in bijlage C (‘beperkingen en voorschriften’)- waar nu nog een Richtlijn of Verordening wordt genoemd, wordt per 1 oktober 2016 verwezen naar een Reglement.

Bijlage A (Keuringseisen aantekening in het kentekenregister ten behoeve van LZV of afgifte LZV attest’) is in zijn geheel vervangen; hiervan is niet zo snel duidelijk waar de wijzigingen zitten.

De tekst van de Staatscourant laat zich lastig lezen, in die zin dat alleen maar weergegeven wordt wat in bepaalde artikelen de nieuwe tekst wordt; daardoor wordt niet meteen duidelijk wat de wijziging is.

Leeswijzer
Om het geheel wat overzichtelijk te maken, vindt u hiernaast als download de tekst van de huidige Beleidsregel LZV, met daarin doorgestreept de tekst die gaat vervallen, en in blauw nieuwe of gewijzigde tekst per 1 oktober 2016.

Voor de volledigheid is ook Staatscourant 38229 hiernaast als download beschikbaar.

Meer informatie: Kees Pereboom