RDW: ontwikkelingen 2017

13 januari 2017

In september 2016 heeft de RDW de ‘Prinsjesdagbrief 2016’ gepubliceerd, met de belangrijkste ontwikkelingen die spelen in 2017. Inmiddels is op de RDW-site een aantal onderwerpen nader uitgewerkt.

RDW logo

Het gaat daarbij om de uitvoering van programma’s en projecten die mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering en dienstverlening van bedrijven en organisaties.

Het is geen overzicht van geheel nieuwe zaken, maar van onderwerpen die al bekend en in voorbereiding waren.

Download
De Prinsjesdagbrief 2016 kunt u hiernaast downloaden.

 

RDW-site
De RDW gaf aan om, wanneer meer bekend is over de genoemde en mogelijk nieuwe ontwikkelingen, meer informatie te plaatsen op de RDW-website. Dat is nu gebeurd; de in die Prinsjesdagbrief aangekondigde onderwerpen zijn nu verder in detail uitgewerkt op de RDW-site.

Meer informatie: Kees Pereboom