RDW vooruitblik 2017

22-09-2016

De RDW heeft een overzicht opgesteld van belangrijke ontwikkelingen die spelen in 2017.

RDW logo

Net als Den Haag op Prinsjesdag kijkt de RDW vooruit naar het aankomende jaar. Dat heeft geresulteerd in een beknopt overzicht van ontwikkelingen die in 2017 gaan spelen bij de RDW.

Het gaat om de uitvoering van programma’s en projecten die mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering en dienstverlening van organisaties en bedrijven.

Het is dus geen overzicht van geheel nieuwe zaken, maar van onderwerpen die al bekend en in voorbereiding waren.

De onderwerpen zijn ook terug te vinden op de RDW-website.

Als eind 2016 meer bekend is over deze en mogelijk nieuwe ontwikkelingen, plaatst de RDW hierover informatie op de website. Elk halfjaar en zo mogelijk eerder, volgt een update.

Download
Het overzicht van de RDW kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom