Herziening erkenningsregelingen RDW: project MERK

30 september 2016

Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van 1 juli, gaat de RDW de erkenningsregelingen evalueren en verbetervoorstellen opstellen.

MERK logo

De laatste jaren was er meer en meer kritiek vanuit bedrijven op toezicht- en sanctiebeleid, en de structuur van het stelsel als zodanig (met name de Erkenning Bedrijfsvoorraad en bijbehorende bevoegdheden).

Diverse branchepartijen hebben de RDW laten weten dat dit stelsel beter kan en beter moet. De aard van de verzoeken loopt uiteen van wijziging in wet- en regelgeving tot wijziging van beleid ten aanzien van het uitgeoefende toezicht.

MERK
De RDW is ook doordrongen van de noodzaak tot verbeteringen in dit stelsel en is daartoe het project Modernisering ERKenningen en toezicht (MERK) gestart. Het betreft alle erkenningsregelingen van de RDW.

Een extern bureau heeft inmiddels bij alle betrokken brancheorganisaties hun problemen, ideeën en wensen in kaart gebracht. En de RDW heeft een projectorganisatie ingericht.

RAI Vereniging zal via de externe adviescommissie en de Stuurgroep Merk nauw betrokken zijn bij de verbeter- en veranderingsvoorstellen op de gebieden die voor de RAI-leden met name van belang zijn.

Nieuwsbrief
De RDW heeft een ook nieuwsbrief opgezet over MERK die nieuws en mededelingen bevat over het project. Ook zijn deze kolommen een podium voor de verschillende visies op toezicht. De eerste Nieuwsbrief MERK kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom


Downloads