Aantal ongevallen met landbouwvoertuigen daalt te langzaam

28 oktober 2016

Het aantal ongevallen met landbouwvoertuigen daalt te langzaam. Het vaakst zijn daarvan fietsers het (dodelijke) slachtoffer. Een kentekenplicht kan de verkeersveiligheid vergroten. Invoering daarvan heeft helaas (politieke) vertraging opgelopen.

tractor kenteken

Uit het onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat het gemiddelde aantal dodelijke ongevallen daalde van gemiddeld 16 naar gemiddeld 14 per jaar in een periode van bijna 30 jaar.

Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen bijna stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is tussen 1987 en 2015 sprake van een verdubbeling van het aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.

Bij 60% van de slachtofferongevallen is het landbouwvoertuig de vermoedelijke schuldige. Zorgelijk noemen de onderzoekers dat de dodelijke ongevallen tussen landbouwvoertuigen en fietsers toenemen van gemiddeld 2 naar gemiddeld 3 per jaar. Tot slot gebeuren er gemiddeld 82 ongevallen met ziekenhuisgewonden en 117 met lichtgewonden.

Kenteken verplicht
RAI Vereniging vindt dat een kentekenplicht omwille van de verkeersveiligheid en het tegengaan van concurrentievervalsing, landbouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg en/of ingezet worden voor conventionele transportdoeleinden aan dezelfde eisen als andere transportmiddelen moeten voldoen.

Al sinds 2011 bepleitten wij daarom, samen met onze collega-brancheorganisaties TLN en Cumela, het verplicht stellen van kentekens voor landbouwvoertuigen. Dat leidde begin 2016 tot succes: besloten werd tot een wettelijke verplichting voor kentekens op landbouwvoertuigen.

Behandeling Kamer
In de politieke behandeling van het wetsvoorstel daarvoor trad echter vertraging op, doordat enkele kamerleden uiteindelijk toch nog uitvoerige vragen hebben gesteld. Daardoor lijkt de voorziene invoering van de kentekenplicht op 1 januari 2017 inmiddels praktisch gesproken niet meer haalbaar.

De behandeling in de Tweede Kamer hierover vindt in november plaats. Exacte datum moet nog worden vastgesteld. Daarna moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog behandelen en er over stemmen. Afhankelijk van de voortgang en uitkomst van een en ander, wordt de kentekenplicht later in 2017 van kracht (wellicht per 1 april en anders per 1 juli).

Meer informatie: Remco Tekstra

Zie ook ons dossier: Kenteken Landbouwvoertuigen