Wijze van keuren individueel op punten aangepast

11 november 2016

Bij de individuele toelating van voertuigen (en bij nationale kleine seriegoedkeuringen) hanteert de RDW de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’. Daarin zijn per 1 juli 2016 een aantal wijzigingen aangebracht.

RDW logo

Tot aan 1 juli 2014 was er per voertuigcategorie de ‘wijze van keuren individueel’. Met de toepassing van de GSR per 1 juli 2014 is er één set gekomen voor alle voertuigcategorieën met als titel ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’. De eisen staan per onderwerp gegroepeerd in een aantal hoofdstukken (1 t/m 70).

Bijgewerkt
Die eisen worden één keer per jaar, meestal per 1 juli, bijgewerkt. Dat wil zeggen: in een groot aantal hoofdstukken worden verduidelijkingen aangebracht, of de scope uitgebreid, of een nieuwe bepaling of eis toegevoegd.

In februari hebben wij u met de nieuwsbrief van een samenvatting voorzien van de voorgenomen wijzigingen voor dit jaar, samen met de voor getrokken materieel en opbouwen meest relevante onderwerpen waarin wijzigingen worden aangebracht (algemeen, bescherming achterzijde, installatie van verlichting, zijdelingse bescherming van vrachtwagens, massa’s en afmetingen).

Inmiddels zijn de wijzigingen ook daadwerkelijk verwerkt in de nieuwste versie van de wijze van keuren; versie juli 2016. Die versie kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom