Gelijke regels voor speed-pedelecs en bromfietsen

28 november 2016

Vanaf 1 januari worden speed-pedelecs aangemerkt als bromfietsen. Voor de berijders van speed-pedelecs gelden dan dezelfde regels als voor bromfietsbestuurders.

speed pedelec gazelle

Berijders van speed-pedelecs (of 'speed e-bikes') mogen dan buiten de bebouwde kom max 45 km/u en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad max 30 km/u. Is er geen bromfietspad, dan rijden zij op de rijbaan.

Binnen het eerste halfjaar van 2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje).

De RDW geeft de nieuwe kentekens uit. Voor de eigenaren van de speed-pedelecs is dit gratis. Dan moet de berijder ook een rijbewijs AM hebben (houders van een A- of B-rijbewijs hebben AM automatisch) en zijn voertuig verzekeren voor wettelijke schade-aansprakelijkheid.

Uitvoerige informatie voor consumenten over een en ander geeft de Rijksoverheid hier.

Geschikte fietshelm
Zodra hun speed-pedelec gekentekend is als bromfiets, kunnen de bestuurders kiezen voor een bromfietshelm (R22) of een fietshelm die voldoet aan de (nieuwe) NTA 8776:2016-norm. Die norm is speciaal door NEN en RAI Vereniging ontwikkeld voor gebruik op de speed-pedelec.

Snorfiets
Speed-pedelecs worden tot 1 januari nog gezien als snorfiets, met de bekende maximale snelheid van 25 km/u en een blauwe kentekenplaat.

Voor 'gewone' elektrische fietsen gelden dezelfde regels als voor fietsen. Een elektrische fiets is een fiets met trapondersteuning tot max 25 km per uur en een vermogen van max 250 Watt.

De officiële publicatie van deze wijzigingen in de regelgeving kunt u teruglezen in het Staatsblad dat u hiernaast als download vindt. 

Ledeninformatie
Leden van afdeling Fietsen zijn inmiddels over bovenstaande kentekenconversie zeer uitvoerig geïnformeerd met een ledenmail.

Meer informatie: Eugène Moerkerk 

Zie ook ons Dossier Speed Pedelec