Vervroegde evaluatie WKR, momentum voor nieuw fietsplan?

18 november 2016

RAI Vereniging is verheugd dat de evaluatie van Werkkostenregeling (WKR) naar voren wordt gehaald, van 2018 naar 2017. De motie van Kamerlid De Vries (VVD) die daartoe oproept is donderdag aangenomen.

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

Dat biedt ruimte voor belanghebbenden zoals RAI Vereniging om bij de staatssecretaris van Financiën aandacht te vragen voor de gevolgen van de Werkostenregeling (WKR) voor de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer.

Invoering van de WKR in 2015 heeft immers de populaire en dedicated bedrijfsfietsenregeling afgeschaft, waardoor de fietsverkopen in dit segment aanzienlijk daalden.

 

Over de WKR
De werkkostenregeling verving de verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, zoals een bedrijfsfietsenregeling. De WKR bepaalt dat werkgevers maximaal 1.2% van de loonsom mogen besteden aan dit soort vergoedingen en verstrekkingen. De huidige regeling kent een aantal uitzonderingen: gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen mag de werkgever buiten het WKR-budget om verstrekken.

Ondanks de financiële en maatschappelijke baten van de fiets heeft de wetgever in zijn vereenvoudigingsdrang de fiets eerder niet willen toelaten als uitzondering. De bedoeling was dat de WKR het voor werkgevers makkelijker zou maken, maar veel werkgevers, vooral in het MKB, meldden in een enquête van werkgeversvereniging ONL dat deze juist lastiger werkbaar is.

Zie ook ons Dossier Werkkostenregeling