Waalse LZV-proef vanaf 1 januari 2017

18 november 2016

Wallonië heeft eindelijk ook de uitvoeringsmodaliteiten bekendgemaakt voor een proef met LZV's in het Waals gewest. Sinds 1 november mogen de vervoerders kandideren. Het proefproject start op 1 januari 2017 en dit voor een periode van maximaal 8 jaar.

LZV

Vervoerders kunnen vanaf nu één of meerdere dossiers indienen. De aanvraag evenals het afleveren van de noodzakelijke vergunning gebeurt uitsluitend digitaal! De ingediende documenten moeten digitaal ondertekend worden en doorgestuurd worden via vll@spw.wallonie.be.

De nodige formulieren kunt u terugvinden op http://www.wallonie.be/fr/demande-dautorisation. Een volledig dossier bestaat uit volgende documenten:
• formulaire administratif;
• formulaire itinéraire;
• formulaire véhicule (4 types in functie van de gewenste voertuigcombinatie);
• formulaire chauffeurs.

Voorwaarden
Om aan het proefproject te kunnen deelnemen moet beantwoord worden aan een aantal voorwaarden. De voertuigen blijven beperkt tot 25,25m lengte en maximaal 60 ton. Andere technische voorwaarden hebben betrekking op de remsystemen, de manoeuvreerbaarheid en de draaicirkel (tussen 6,5 en 14,5 meter) en de motor (minimaal Euro 5 en minstens 5 kW per ton). De voertuigcombinatie moet voorzien zijn van de nodige markeringen: contourmarkering (cf. art. 28, §5 van het Technisch Reglement ) en achteraan een bord met vermelding « VEHICULE LONG : 25,25 m ».

Ook aan de chauffeur worden een aantal voorwaarden opgelegd:

  • hij moet minstens 5 jaar beschikken over een rijbewijs C+E;
  • hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel de wet werden opgelegd;
  • van zodra een opleiding wordt georganiseerd in het Waals gewest, moet iedere LZV-chauffeur in het bezit zijn van een geschiktheidstest voor het besturen van een LZV (momenteel is er nog geen opleiding erkend door Wallonië).

Er zijn ook enkele beperkingen voor wat de ladingen betreft:

  • Het is verboden om ADR-goederen, ondeelbare stukken (zoals gedefinieerd in het KB van 2 juni 2010 op het uitzonderlijk vervoer), vloeistoffen in tanks (behalve water en melk), dieren en 45'-containers te vervoeren;
  • In geval van containers, mag maximaal 3 TEU vervoerd worden;
  • Wanneer intermodale laadeenheden worden vervoerd, mogen ze enkel van en naar Waalse terminals gebracht worden.

Wegennet

In principe mogen LZV's rijden op de wegen opgenomen in het Réseau à Grand Gabarit (RGG http://routes.wallonie.be/queryLien.do?action=0&page=0) op voorwaarde dat op de plekken waar ook fietsers mogen rijden, er een gescheiden fietspad is evenals op verbindingswegen van en naar laad- en losplaatsen. Deze verbindingswegen moeten zo kort mogelijk zijn.

LZV's worden in principe niet toegelaten:
1. in woonzones en stadskernen,
2. in de zone 30,
3. op wegen zonder gescheiden fietspad,
4. wanneer de in- en uitvoegstroken onvoldoende lang zijn (minimum 250 meter),
5. wanneer de tijd, nodig om een kruispunt met verkeerslichten te ontruimen, onvoldoende is,
6. wanneer er een conflict is met infrastructurele elementen (rotondes, kruispunten, ...) en het wegbeeld risico's vormt voor beschadiging van wegen, installaties of voertuigen.

Het volledige overzicht van de criteria m.b.t. de wegen, kunt u terugvinden in het document "Critères d'appréciation" op http://www.wallonie.be/fr/demande-dautorisation.

Gewest- en grensoverschrijdend verkeer
Het punt van vertrek of bestemming moet zich bevinden in Wallonië. Wanneer een van beide of een deel van het traject niet op Waals grondgebied gelegen is, moet de vervoerder een vergunning hebben om op die specifieke wegtrajecten te mogen rijden met een LZV. Wanneer de vervoerder deze vergunning niet heeft, moet de combinatie ontkoppeld worden tot een standaard configuratie om op de niet vergunde trajecten te kunnen rijden. Er lopen momenteel besprekingen met het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland om eventuele (aansluitende) routes door deze gebieden mogelijk te maken.

Alle praktische informatie over de proef is terug te vinden op de specifieke website http://www.wallonie.be/fr/vehicules-plus-longs-et-plus-lourds-ecocombis.