Maximumsnelheid naar 40 km per uur, kentekenplicht nog ter discussie

9 december 2016

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is voor een snelheidsverhoging naar 40 km/u voor tractoren én voor veilige landbouwroutes. CDA en VVD staan hier ook achter, maar zij blijven desondanks tegen een kentekenplicht voor alle landbouwvoertuigen. Volgens deze partijen leidt die niet tot veiliger voertuigen.

truckende tractor

Dit bleek gisteren toen de Kamer, na herhaaldelijk uitstel, het wetsvoorstel kentekenplicht voor landbouwvoertuigen behandelde in een plenair debat.

VVD blijft pleiten voor een wetswijziging die alleen kentekenplicht oplegt aan APK-plichtige trekkers: landbouwtrekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km/u. CDA ziet meer in een milder regime: een specifiek registratiesysteem voor alleen APK-plichtige tractoren, waarbij zij erop wijst dat een kentekenplicht voor alle landouwvoertuigen afwijkt van de Europese APK-plicht voor snelle tractoren.

In het debat bleek dat er onder uiteenlopende belanghebbenden breed draagvlak is voor het wetsvoorstel. Het voorstel wordt gesteund door LTO Nederland. TLN, Bouwend Nederland, CUMELA, Fedecom en BMWT.

Minister Schultz van Haegen wees erop dat het kenteken voorwaarde is voor verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u, waarmee wegbeheerders ook meer grip krijgen op de sneller rijdende landbouwvoertuigen. De wens van de Tweede Kamer in 2013 om kentekens in te voeren gekoppeld aan de APK-plicht voor snelle tractoren, is de aanleiding voor dit wetsvoorstel. Wanneer alleen snelle tractoren verplicht een kenteken krijgen, dan gaat dit volgens de minister 800 euro per tractor kosten.

De uitkomst van het Kamerdebat is dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer is, inclusief CDA en VVD, voor snelheidsverhoging naar 40 km/u en het instellen van landbouwroutes om het landbouwverkeer veiliger te maken. Wegbeheerder zijn alleen bereid de maximumsnelheid te verhogen wanneer de landbouwvoertuigen gekentekend zijn. Daarmee hebben is er controle of landbouwvoertuigen aan de technische eisen voldoen en zijn zij beter handhaafbaar.

CDA en VVD blijven er tegen dat landbouwvoertuigen dan wel een kenteken moeten hebben. LTO Nederland ziet de kosten van 30 euro per voertuig niet als struikelblok en wil graag naar 40 km/u, omdat dit gunstig is voor de sector en omdat veilige toegang tot de weg voor de bedrijfsvoering van groot belang is.

De stemmingen over dit wetsvoorstel zijn aanstaande dinsdag 13 december.