Proceswijziging bij typegoedkeuringen bij RDW

9 december 2016

De RDW heeft half november een proceswijziging bij de typegoedkeuring van voertuigen doorgevoerd.

RDW logo

Met de wijziging brengt de RDW een duidelijkere scheiding aan in het typegoedkeuringproces tussen de uitvoering van testen en het afgeven van een typegoedkeuring, het zogenaamde certificeren.

Uniform typegoedkeuringsproces
De wijziging is ingegeven om voor te sorteren op aanstaande wijzigingen in de regelgeving voor de typegoedkeuringsautoriteiten en technische diensten en om het typegoedkeuringproces binnen de RDW uniform te laten verlopen.

 

Certificeer- en testopdracht
Voor de betrokken fabrikanten betekent dit dat opdrachten aan de afdeling TTV-Productbeoordeling gesplitst worden in een certificeeropdracht en een testopdracht. De testen worden als vanouds uitgevoerd. Het informatiepakket, bestaande uit certificaat, testrapport en informatiedocument, zal daarna ook door de afdeling Beoordeling en Toezicht worden beoordeeld.

Deze werkwijze zal tot een verhoging van de doorlooptijd leiden, maar de RDW probeert dit tot een minimum te beperken. Een andere wijziging is dat een fabrikant voor beide opdrachten een aparte factuur ontvangt. De totale kosten blijven gelijk.

Brief
De RDW heeft haar klanten hierover een brief gestuurd, die u hiernaast als download vindt.

Meer informatie: Kees Pereboom