Certificeren van speed-pedelec helmen vanaf nu mogelijk

15 december 2016

In vervolg op de publicatie van de Nederlandse Technische Afspraak 8776 (NTA) voor helmen voor speed-pedelecs, is het nu mogelijk om een speed-pedelec-helm te laten certificeren op basis van de NTA 8776.

logo NTA fietshelm speed-pedelec

In samenwerking met een expertgroep, waarvan RAI Vereniging en een aantal van haar leden deel uitmaakten, heeft NEN het certificeringsschema NCS 8776 bij die NTA 8776 opgesteld.

Daarin zijn de eisen voor certificerende instellingen (CI's) beschreven. De CI's, het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) te Brussel en Telefication, te Zevenaar hebben een licentieovereenkomst gesloten met NEN om volgens dit schema speed-pedelec-helmen te certificeren.

Meer uitleg over deze certificering vindt u hier op de NEN-website.

Bij het ontbreken van normering voor een geschikte helm voor berijders van speed-pedelecs nam RAI Vereniging samen met NEN proactief de handschoen op om in zeer korte tijd een dergelijke norm te ontwikkelen.

Zie voor het proces naar de NTA 8776 en voor meer informatie over alle aspecten rond de speed-pedelec ons dossier Wet- en regelgeving speed-pedelecs.