Eigen kenteken LRV’s?

16 december 2016

De Tweede Kamer heeft nee gezegd tegen het eigen kenteken voor LRV’s. Veel consequenties zijn nog niet duidelijk.

tractor kenteken

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor kentekening van Langzaam Rijdende Voertuigen (LRV’s) weggestemd. Opmerkelijk, omdat de Tweede Kamer met een motie twee jaar geleden zelf om die kentekening heeft gevraagd. Maar vooral teleurstellend omdat de Tweede Kamer hiermee haar verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid (gemiddeld 16 dodelijke slachtoffers per jaar) en het vermijden van oneigenlijke concurrentie niet genomen heeft.

RAI Vereniging en de andere betrokken brancheorganisaties staan perplex over het resultaat van de stemming. Tractoren en mobiele machines zijn de afgelopen decennia gegroeid tot voertuigen die zich qua snelheid en omvang kunnen meten met vrachtwagens, en dus ook steeds vaker voor transporttaken worden ingezet. Dan horen daar ook dezelfde spelregels bij; en om dat te handhaven is een kenteken een absolute basisvoorwaarde. Zonder kenteken heeft de tractor immers geen identiteit en is handhaving bijna onmogelijk.

Een van de aanleidingen voor het eigen kenteken was ook de APK voor zogenoemde T5-trekkers die in mei 2018 verplicht wordt; een APK zonder dat de betreffende categorie gekentekend is, is lastig te organiseren en te controleren. Afgewacht moet worden hoe IenM en RDW hier nu invulling aan gaan geven.

Ook v.w.b. andere aspecten is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn. Geen kentekenplicht betekent dat er ook geen toelatingseisen komen; welke wijzigingen er gaan komen in de zogenoemde permanente eisen is nog onduidelijk. Ook is bijvoorbeeld vooralsnog onbekend of de geplande introductie in de Nederlandse regelgeving van de categorie ‘mobiele machine’ wel of niet doorgaat.

IenM en RDW beraden zich nu op al die zaken; hopelijk komt er medio januari meer zicht op de practische betekenis van het niet doorgaan van het eigen kenteken voor LRV’s

Meer informatie: Kees Pereboom

Zie ook ons Dossier Kenteken Lanbouwvoertuigen