Informatiemiddag Europese verordening PBM

20 januari 2017

NEN organiseert op 27 maart 2017 een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de nieuwe verordening 2016/425. Relevant voor onder meer leveranciers van fietshelmen, motorfietskleding, veiligheidsschoenen en andere beschermingsmiddelen. Deelname is gratis.

NEN logo

Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. Daarnaast wordt bij deze Informatiemiddag aandacht besteed aan ergonomie en compatibiliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De huidige Europese Richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij de richtlijn bestaat er in Europa vrij verkeer van pbm's en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Ondanks zijn succes is de richtlijn toe aan revisie. In de praktijk loopt men namelijk tegen een aantal zaken aan, zoals in de handel gebrachte producten met onvoldoende beschermingsniveau, uiteenlopende werkwijze van notified bodies, de doeltreffendheid van markttoezicht en risico's van beschermingsmiddelen die buiten de PBM richtlijn vallen, zoals pbm's voor particulier gebruik.

Sprekers verzorgen diverse presentaties over onder andere:

  • het toepassingsgebied en de transitieperiode van de nieuwe wetgeving, de rol van verschillende instanties; 
  • procedures en geldigheid van CE-markering en type certificaten; 
  • de scheidingslijn van verantwoordelijkheden van notifed bodies en fabrikanten; 
  • eisen ten aanzien van technische documenten zoals de gebruikershandleiding en declaration of conformity.

 

Tijdens het tweede deel van het programma wordt aandacht besteed aan ergonomie en compatibiliteit van persoonlijke beschermingsmiddel en de ervaringen van gebruikers hiermee.

Wat verandert er door de PBM verordening
Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.

In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te verminderen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.

De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.

Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Dit betekent dus dat lidstaten hun bestaande nationale wetgeving moeten intrekken.

Gedetailleerde informatie over deze (gratis) Informatiemiddag vindt u hier op de NEN-website. Een goede indruk van wat u kunt verwachten krijgt u met deze terugblik op de Informatiemiddag PBM van vorig jaar maart.

Meer informatie: Eugène Moerkerk