Speed pedelecs besproken in kameroverleg verkeersveiligheid

24 januari 2017

Op 18 januari besprak de Tweede Kamer in haar algemeen overleg verkeersveiligheid de nieuwe regels voor speed pedelecs, in het bijzonder de positie op de rijbaan. Minister Schultz heeft SWOV gevraagd onderzoek te doen.

speed pedelec gazelle

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) uitte haar zorgen over de veiligheid van speed pedelecgebruikers op de rijbaan. “Berijders voelen zich onveilig en ongemakkelijk en de politie lijkt verrast door speed pedelec op rijbaan, zo blijkt ook uit recente berichtgeving zoals in Vara's Kassa.”

Minister Schultz van Haegen van IenM herhaalde dat zij SWOV opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen rond dit relatief nieuwe vervoermiddel in de overgangsperiode. SWOV kijkt naar schrikeffecten van speed pedelecs op rijbaan, praktijkervaringen van berijders, effecten op doorstroming, veiligheid van medeweggebruikers etc. Schultz verwacht dat dit onderzoek uiterlijk voor Prinsjesdag 2017 beschikbaar te hebben.

Barbara Visser (VVD) vult aan dat dit onderzoek nu niet helpt, “als het zo doorgaat durft niemand meer op te stappen”. Zij bepleit niet een halfjaar te wachten en dan pas tot een conclusie over de plek op weg te trekken. Visser ziet er weinig in om speed pedelecs te mengen waar auto’s veel sneller rijden. Minister Schultz hield echter vast aan haar aanpak.

Meer informatie: Sacha Boedijn