Het Nationaal Mobiliteitsdebat

10 maart 2017

In aanloop naar de verkiezingen, was op 9 maart het Nationaal Mobiliteitsdebat. Dat werd georganiseerd door de Mobiliteitsalliantie en kon live worden gevolgd met een video-stream.

snelweg avond

Het Nationaal Mobiliteitsdebat bleek een uitstekende gelegenheid voor de Mobiliteitsalliantie om de debatdeelnemers heldere signalen te geven en oplossingen aan te dragen voor de komende regeerperiode.

Nadat de vier initiatiefnemers (NS, ANWB, TLN en RAI Vereniging) samen de Mobiliteitsalliantie te smeedden is er veel gebeurd. Inmiddels bestaat de alliantie uit 17 organisaties die actief zijn op het gebied van mobiliteit.

Debat
Zo’n 300 aanwezigen waren getuige van een levendig debat tussen de verschillende politieke partijen, de leden van de Mobiliteitsalliantie en een keur aan geïnteresseerden uit alle hoeken van de mobiliteit.

Onder de strakke, maar zeer humorvolle leiding van dagvoorzitter Rens de Jong (BNR, RTLZ), gingen de kamerleden Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA) Eric Smaling (SP), Salima Belhaj (D66), Attje Kuiken (PvdA) en kandidaat-kamerlid Huib van Essen (GroenLinks) in wisselende samenstellingen met elkaar en met de zaal in debat aan de hand van prikkelende stellingen, gebaseerd op de blokken duurzamer, slimmer, eerlijker, flexibeler en veiliger.

Integrale mobiliteitsvisie
In het Mobiliteitsdebat bleek eens te meer dat alle 17 organisaties het over één ding heel erg eens zijn: Nederland moet in de komende kabinetsperiode met een integrale mobiliteitsagenda komen die uitstijgt boven de individuele belangen van elke (branche)organisatie en ervoor zorgen dat Nederland weer in beweging komt.

Zonder zo’n uitgewerkte integrale mobiliteitsvisie komt Nederland hopeloos vast te staan, zowel op het spoor als op de weg en dat is slecht voor burger, bedrijfsleven en de BV Nederland als geheel. De aanwezige politieke partijen waren het op zich eens over dit belangrijke streven van de Mobiliteitsalliantie.

Kilometerbeprijzing
Alle partijen (behalve VVD), zien een belangrijke oplossing in het instrument van beprijzen. Door mobiliteit over de weg te beprijzen zal, naast de huidige accijnzen, een prijsprikkel worden ingevoerd wat een zeer effectief middel kan zijn tegen de huidige congestie op het hoofdwegennet.

Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de politieke partijen over de vraag hoe die beprijzing exact ingevoerd moet worden. De aanwezige politici waren het er nagenoeg allemaal over eens dat als een vorm van kilometerbeprijzing wordt ingevoerd de MRB zou moeten worden afgeschaft. Ze zijn het er nog niet allemaal over eens of ook de BPM moet worden afgeschaft en of er in bepaalde gebieden en op bepaalde een spitstarief zou moeten komen.

Emissie
In het debat kwam ook nadrukkelijk de noodzaak voor verdere CO2-reductie naar voren en met name in de binnensteden willen diverse partijen naar zero emissie toe voor al het verkeer. Dat dit voor nieuwe voertuigen technisch mogelijk zal zijn in 2025 is iedereen wel duidelijk. Of het ook voor iedereen betaalbaar zal zijn en/of maatschappelijk aanvaardbaar zal zijn is echter wel een vraag.

Gelukkig is het besef bij nagenoeg elke politieke partij aanwezig dat CO2-reductie alleen effectief kan worden aangepakt door daarover in Brussel goede afspraken te maken. Voor Nederland dus ‘geen koppen op EU-beleid’.

Mobiliteitsakkoord
De gisteren aanwezige politieke partijen gaven duidelijk aan te willen samenwerken om een mobiliteitsakkoord mogelijk te maken. Wij kijken dus terug op een succesvol debat en zijn uiterst positief over de goede samenwerking in de Mobiliteitsalliantie. Aanstaande woensdag is de Nederlandse kiezer aan zet en mag hij met zijn/haar stem bepalen welke kant we de komende jaren opgaan.

Film Mobiliteitsalliantie
Het debat werd afgetrapt met deze film waarin de partners in de Mobiliteitsalliantie het belang van mobiliteit onderstrepen.

 

Video-stream debat 
Met een live-videostream konden geïnteresseerden ook op afstand het debat volgen. De Twitter-hashtag #NMD17 was de hele ochtend zelfs trending topic in Nederland.

Terugkijken
U kunt u het debat hier terugkijken.