Veel belangstelling voor informatiesessie WLTP

3 februari 2017

Vanochtend organiseerden wij voor leden een zeer goedbezochte informatiesessie over alle aspecten van de nieuwe WLTP-emissietestcyclus, als vervanger van de huidige NEDC-cyclus.

Wout Benning en Kees Pereboom, beide beleidsadviseurs duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging, praatten de ongeveer 70 aanwezigen bij over de nieuwe WLTP-testcyclus, die vanaf september 2017 de NEDC-cyclus gaat vervangen.

Deze nieuwe emissietestcyclus brengt vooral op het gebied van CO2-waarden een overgangsregime met zich mee: ‘typekeuringstechnisch’ worden op het CvO –voor auto’s die volgens de WLTP zijn getest- enige tijd zowel de oude NEDC als de nieuwe WLTP CO2-waarde vermeld. Voor Nederland heeft dit ook consequenties voor de BPM, en -maar dit geldt in principe voor alle EU-landen- voor de brandstofverbruiksetikettering.

De informatiesessie gaf de stand van zaken op dit moment: over van wat nu bekend en duidelijk is, maar ook van alle zaken die nog niet uitgekristalliseerd zijn. Verwacht wordt dat de Europese regelgeving pas april dit jaar zal worden gepubliceerd waarna na 20 dagen in theorie de eerste WLTP-toelatingen kunnen worden verwacht.

Doelgroep
De bijeenkomst was speciaal voor medewerkers bij importeurs die te maken krijgen met de operationele uitvoering. Bijvoorbeeld voor wie zich bezig houden met offerte- en facturatiesystemen, carconfigurators, prijslijsten, datavoorziening aan derden zoals leasemaatschappijen en fleetowners en brandstofetikettering.

Inhoud informatiesessie
- Waarom WLTP en RDW
- WLTP, wat is nieuw
- Introductie WLTP
- Introductie RDE
- BPM en WLTP
- Brandstofverbruiksetikettering en WLTP

Download
De vanochtend gegeven presentatie kunnen leden hiernaast downloaden.

 

Meer informatie:
Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben en daarvoor alsnog belangstelling hebben, neem dan contact op met Wout Benning. Mogelijk organiseren wij bij voldoende belangstelling een tweede bijeenkomst.