Nieuwe bepalingen in R48 over meeknipperende zijmarkeringslampjes

31 januari 2017

In Reglement 48 zijn nieuwe bepalingen opgenomen over richtingaanwijzers; onder meer is bepaald dat er bij aanhangwagens en opleggers drie richtingaanwijzers aan de zijkant van het voertuig moeten zitten, tenzij er drie meeknipperende zijmarkeringslampjes zijn. Wanneer gaat dit gelden in Nederland?

De bepalingen over ‘installatie van verlichting’ staan in ECE Reglement 48.

Met een amendment (nr. 2) op de laatste versie van R48 (Revision 12; komt overeen met 06 series of amendments) zijn de bepalingen over de aanwezigheid van drie richtingaanwijzers aan de zijkant toegevoegd. En Revision 12 (inclusief dat amendment 2) wordt op 21 november 2017 van kracht voor nieuwe typegoedkeuringen (dus niet voor nieuwe registraties).

Dit geldt echter vooralsnog niet voor de EU en voor Nederland. Voor de EU (ETG) en toelating in NL is bepalend wat uiteindelijk is geregeld in bijlage IV van de GSR (Verordening 661/2009) omtrent welke versie van een Reglement toegepast moet worden.

En in de huidige versie van bijlage IV van de GSR staat dat voldaan moet worden aan ‘wijzigingenreeks 5’ (= 05 series of amendments) van R48.
(De Regeling Voertuigen verwijst (in bijlage IV) v.w.b. toe te passen eisen naar bijlage IV van de ETG-Richtlijn 2007/46. En in die bijlage IV van de ETG-Richtlijn wordt in de toelichting weer verwezen naar bijlage IV van de GSR (Verordening 661/2009) ).

Bijlage IV van de GSR wordt met regelmaat aangepast; maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er weer een wijziging komt, en wat daar dan in staat omtrent de versie van R48 waaraan voldaan moet worden. Als er in staat dat voldaan moet worden aan ‘wijzigingenreeks 6’ (= 06 series of amendments = Revision 12), dan treedt dat in werking op de datum dat de Verordening waarin de aangepaste bijlage IV van de GSR gepubliceerd wordt, in werking treedt. Die inwerkingtredingsdatum zal los staan van 21 november 2017.

Voor een goed begrip van de situatie kunt u hiernaast downloaden:

  • De bepalingen in punt 6.5.3 en 6.5.3.1 van R48 Revision 12 (= 06 series of amendments) omtrent richtingaanwijzers en zijmarkeringslichten.
  • De bepalingen in de Regeling Voertuigen, bijlage IV van de ETG-Richtlijn, en bijlage IV van de GSR.

 

Meer informatie: Kees Pereboom