Consequenties niet doorgaan eigen kenteken LRV

24 februari 2017

De Tweede Kamer heeft nee gezegd tegen het eigen kenteken voor Langzaam Rijdende Voertuigen (LRV). Over de consequenties is inmiddels wat meer duidelijkheid.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen. Dat was een pakket van wijzigingen, zowel in het Kentekenreglement, als ook in de Regeling Voertuigen en het Reglement Rijbewijzen.

Al die wijzigingen gaan niet door.

Daardoor wordt een aantal zaken niet ingevuld zoals bedoeld was, en dient de vraag zich aan voor de overheid hoe daar mee om te gaan.

Hieronder een opsomming van een aantal losse eindjes.

 

Goedkeuring voor toelating
In de huidige regelgeving (Regeling Voertuigen) staat al dat: 
“Voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T (landbouwtrekkers) , C, R (aanhangwagens achter landbouwtrekkers) en S, en systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers die voor deze voertuigen zijn ontworpen en gebouwd, moeten zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.”

Die goedkeuring/toelating zou nu ingevuld gaan worden met de komst van het eigen kenteken. Maar het kenteken komt niet, en de eis van goedkeuring blijft er (vooralsnog) gewoon staan.

Oftewel: een landbouwtrekker moet formeel worden goedgekeurd alvorens te worden toegelaten (de weg op gaat / in gebruik wordt genomen), maar er is zonder kenteken eigenlijk nauwelijks handhaving mogelijk. IenM weet nog niet goed hoe ze uitvoering moeten en kunnen geven aan deze bepaling.

Voor MMBS (zoals veegmachines) is die bepaling van goedgekeurd zijn voor toelating er niet, dus speelt dit ‘probleem’ ook niet.

APK
De nieuwe APK Richtlijn schrijft een APK voor (per mei 2018) voor landbouwtrekkers met een maximum constructiesnelheid >40 km/u (categorie T5).
Ook hier doet zich nu het probleem voor van hoe een APK te handhaven zonder kenteken? IenM beraadt zich nog hier nog over, en zal later met een voorstel komen dat dan verwerkt moet worden in het Besluit Voertuigen. Vraag is of de EU genoegen zal nemen met een systeem dat niet mede is gebaseerd op kentekening van de betreffende categorie.

Algemene verbeteringen regelgeving
In het pakket van het wetsvoorstel zaten ook algemene verbeteringen van de huidige regelgeving. IenM bekijkt nog wat ze hier nu mee kunnen en willen.

Registratie
Er komt geen kentekening; een vraag is of er wel iets van registratie (anders dan kentekening) moet en kan komen. IenM heeft uitgezocht of registratie verplicht is: dat is niet het geval. De situatie is: áls een land registreert, dan moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden en eisen. Brancheorganisaties zijn tegen een systeem van vrijwillige registratie; dat zou de kans op een toekomstige kentekening verkleinen.

Mobiele machine
De categorie ‘mobiele machine’ zou ingevoerd gaan worden (en kentekenplichtig en toelatingsplichtig worden) en de nu bestaande categorie ‘motorvoertuig met beperkte snelheid’ (MMBS) gaan vervangen. Maar de categorie mobiele machine komt er niet en dus blijven o.a veegmachines dus MMBS.

Snelheidsverhoging naar 40 km/u voor (bepaalde) landbouwtrekkers 
De verhoging van de maximumsnelheid in het verkeer van 25 naar 40 km/u is steeds gekoppeld aan het eigen kenteken (want daarmee is vast te stellen of een voertuig ook 40 km/u kan). IenM moet een nota maken voor de Minister over wat nu te doen met de 40 km/u; dat zal waarschijnlijk het advies bevatten om de 40 km/u niet in te gaan voeren.

Meer informatie: Kees Pereboom