Wijziging van bepalingen hoogte boven het wegdek van meeneemheftrucks

9 maart 2017

Meeneemheftrucks achterop voertuigen zijn lading, en moeten dientengevolge op een bepaalde maximumhoogte boven het wegdek gemonteerd zijn, of er moet een stootbalk aanwezig zijn. De bepalingen hierover worden per 1 januari 2018 gewijzigd.

meeneemheftruck

Over dit onderwerp hebben we al eerder bericht in onze nieuwsbrieven. De regelgeving is voor interpretatie vatbaar als het gaat om hoe die hoogte gemeten moet worden.

De bepalingen staan in artikel 5.18.12 van de Regeling Voertuigen, bij de zogenoemde ‘gebruikseisen’ over uitstekende lading (waar meeneemheftrucks ook onder vallen).

De kern is dat er geen (uitgeschoven / extra) stootbalk hoeft te zijn indien de afstand tussen onderzijde lading en wegdek minder is dan 55 cm.

Alhoewel ‘onderzijde lading’ niet nader gespecificeerd wordt in de regelgeving, is de opvatting van betrokken partijen (IenM, RDW, handhavingsinstanties/politie, OM) dat dit niet het laagste punt van een meeneemheftruck is (gemonteerd achterop een voertuig), zoals de onderzijde van het achterwiel van de meeneemheftruck.

In het kader van de aanpassingen van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2018, zijn daarom wijzigingsvoorstellen ingediend voor art. 5.18.12.

Een eerder voorstel (waarover wij schreven in de nieuwsbrief van 21 oktober 2016) werd niet als een verbetering gezien; daarom is een tweede voorstel ingediend.

Daarover heeft afgelopen maandag nog discussie tussen partijen plaatsgevonden, en uiteindelijk is besloten dat in art 5.18.12 per 1 januari 2018 komt te staan:

  • voor meeneemheftrucks – gemonteerd op voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017 - wordt een afstand van maximaal 0,65 m toegestaan tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek.
  • voor meeneemheftrucks op voertuigen die voor 01-01-2018 in gebruik zijn genomen geldt dat de afstand tussen de onderzijde van het achterste wiel van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer mag bedragen dan 0,50 m.

 

Download
De huidige en de nieuwe tekst van art. 5.18.12 kunt u ter informatie hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom