Wijzigingen in toezicht op de APK

17 maart 2017

Per 1 april wijzigt een aantal belangrijke zaken in het toezicht op de APK. Dit in het kader van het project ‘Risico Gestuurd Toezicht fase 2’.

RDW logo

Het systeem wordt eenduidiger en rechtvaardiger, met het doel om de kwaliteit van de APK in Nederland verder te verbeteren.

De wijzigingen zijn op hoofdlijn de volgende:
1. Cusumsysteem

  • Er komt één cusumsysteem voor de erkenninghouder en keurmeester APK; 
  • Cusumklassen (compensatie, normaal en penalty) vervallen;
  • Verandering in toekennen van bonus/malus, o.a.:
  • Geen bonus na een negatieve steekproef meer.
  • De missergradaties blijven, het aantal punten dat aan een misser wordt toegekend verandert wel. Kleine missers worden minder streng bestraft dan grote missers. 
  • De coderingslijst reparatie- of afkeurpunten vervalt, de keuringsaspectenlijst komt hiervoor in de plaats

 

2. APK rapport
Aanpassingen op APK-rapport naar Europese normen.

3. Veranderingen na bevoegdheidsverlenging
Keurmeester houdt dezelfde cusumstand na de bevoegdheidsverlenging als voor de bevoegdheidsverlenging.

Download
Meer informatie vind u in de download met een presentatie van de RDW.

Ook in het maart-nummer van het blad ‘de APK keurmeester’ wordt aandacht besteed aan de wijzigingen.

Webinar
Geïnteresseerden kunnen ook op maandag 20 maart een zogenoemd webinar van de RDW volgen; aanvang 19.00 uur (duur: 1 uur): In een notendop: Modernisering toezicht APK per 1 april 2017

Meer informatie: Kees Pereboom