Toezichtbeleidsbrief RDW voor 2017 onlangs gepubliceerd

30 maart 2017

De Toezichtbeleidsbrief van de RDW gaat over het toezichtbeleid van de RDW op erkenningen en bevoegdheden.

RDW Erkend

Het complete document, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, is te vinden via deze link: Staatscourant

Van de RDW hebben wij de Toezichtbeleidsbrief 2017 ook in losse delen ontvangen.

Daarvan kunt u de voor RAI-leden waarschijnlijk meest relevante delen hiernaast downloaden:

 

• 01 - algemeen deel
• 09 - erkenning bedrijfsvoorraad en handelaarskenteken
• 10 - bevoegdheid versnelde inschrijving
• 02 - erkenning APK

MERK
Zoals eerder gemeld is er de laatste jaren meer en meer kritiek vanuit bedrijven op toezicht- en sanctiebeleid, en de structuur van het stelsel als zodanig. Diverse branchepartijen hebben de RDW laten weten dat dit stelsel beter kan en beter moet, en dat heeft geleid tot het project MERK (Modernisering ERKenningen en toezicht).

Het project MERK is in 2016 van start gegaan. Van de vele punten waaraan daarbinnen wordt gewerkt, was het mogelijk een aantal gewenste verbeteringen voor het opgeven van kilometerstanden al mee te nemen in de TBB.

Meer informatie: Kees Pereboom