Afschaffing fiscale stimulering was onontkoombaar

8 mei 2017

‘De afschaffing van de fiscale stimulering van zakelijke auto’s was onontkoombaar.’ Dat stelt RAI Vereniging directeur Olaf de Bruijn in Nieuwsuur.

De maatregelen verstoorden de automarkt en was financieel onhoudbaar voor de overheid.

Volgens RAI Vereniging in Nieuwsuur was het voordeel van de maatregelen dat Nederland dankzij de maatregel voorop liep in Europa met het terugdringen van de uitstoot van CO2 door personenauto’s, maar wogen de nadelen voor de automarkt en overheid te zwaar.

RAI Vereniging wijst erop dat Nederland zich blijft inzetten op stimulering van volledig elektrisch vervoer met de huidige lage bijtelling van 4 procent maar moeten we vooral in Europees verband werken aan een oplossing, via zogenaamd Europees bronbeleid.

Daarbij zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt tussen fabrikanten, lidstaten en de Europese Commissie om de uitstoot van CO2 door nieuwe auto’s komende jaren verder terug te dringen. Ook steunt RAI Vereniging een aanschafsubsidie voor particulieren om elektrische auto’s ook voor deze groep berijders aantrekkelijk en toegankelijk te maken.