Herziening erkenningsregelingen RDW

7 april 2017

Naar aanleiding van verzoeken en kritische signalen vanuit de branche gaat de RDW samen met de branche de erkenningsregelingen evalueren en verbetervoorstellen opstellen.

RDW Erkend

De laatste jaren was er meer en meer kritiek vanuit bedrijven op toezicht- en sanctiebeleid, en de structuur van het stelsel als zodanig (met name de Erkenning Bedrijfsvoorraad en bijbehorende bevoegdheden).

Diverse branchepartijen hebben de RDW laten weten dat dit stelsel beter kan en beter moet.

De RDW is daarom in 2016 samen met de branche het project Modernisering ERKenningen en toezicht (MERK) gestart. Het betreft alle erkenningsregelingen van de RDW.

Er is in 2016 al wel het nodige gebeurd, maar het project is eigenlijk nog maar net echt opgestart.

Een paar ‘makkelijke’ wijzigingen (ihkv gewenste veranderingen e.d. in de erkenningen en het toezicht daarop) m.b.t. het opgeven van kilometerstanden zijn verwerkt in de toezichtsbeleidsbrief 2017 (TBB 2017) van de RDW.

De inhoudelijke discussie over voor leden van RAI Vereniging belangrijke onderwerpen (zoals o.a. de ‘eigendomsbepaling’ bij de Bevoegdheid Versnelde Inschrijving en de Bevoegdheid Tenaamstelling Voertuigbedrijf) gaat op korte termijn van start.

Nieuwsbrief MERK
De RDW heeft een Nieuwsbrief over MERK die nieuws en mededelingen bevat over het project. Deze is ook een podium voor de verschillende visies op toezicht. Inmiddels zijn er drie MERK-nieuwsbrieven verschenen, die u hiernaast kunt downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom