RDW Informatiemap voor de voertuigbranche aangepast

13 april 2017

Elk jaar publiceert de RDW de Toezichtbeleidsbrief (TBB) voor dat jaar. De TBB 2017 is onlangs gepubliceerd. Deze gaat over het toezichtbeleid van de unit Erkenningen en Toezicht (E&T) van de RDW op erkenningen en bevoegdheden.

RDW Erkend

Bij de TBB van de RDW hoort ook een Informatiemap voor de voertuigbranche. Doel daarvan is om informatie te verschaffen over de op te volgen voorschriften bij de aanvraagprocedures en de voorwaarden voor het behoud van de erkenningen en bevoegdheden, en is dus van belang voor (toekomstige) erkenninghouders.

De Informatiemap is per 1 april aangepast naar aanleiding van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de TBB 2017 en de afspraken in het kader van het project MERK.

Download
In deze versie hebben wij de grootste wijzigingen geel gemarkeerd waardoor het voor de erkenninghouder duidelijk wordt wordt wat veranderd is ten opzichte van de versie vóór 1 april jl. De tekst bevat ook links waarmee de lezer direct doorgeleid wordt naar de (zoveel mogelijk) juiste vindplaats op de RDW-site. De Informatiemap voor de voertuigbranche kunnen leden hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom